คำสั่งศาลปกครอง ไม่ระงับขึ้นก๊าซ

เขียนโดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.). จำนวนผู้ชม: 4272

ศาลปกครองมีคำสั่งไม่คุ้มครองชั่วคราว กรณีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคขอระงับขึ้นก๊าซ เหตุเป็นนโยบายของรัฐบาล

พิมพ์