กสทช. คุมเข้มย้ายค่ายเบอร์เดิม"ผิดกฎ" กำหนดค่าปรับตั้งแต่ 1แสน ถึง 11ล้าน/วัน

580914 telophon
รายงานข่าวจากประชาชาติธุรกิจรายงานว่านายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อ 10 ก.ย. 2558 ได้ลงนามในคำสั่งให้โอเปอเรเตอร์ทุกรายปฏิบัติตามคำสั่งในกรณีการโอนย้ายเลขหมายให้ถูกต้องตามขั้นตอนทุกขั้นตอนตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNP)

หากมีการฝ่าฝืนจะต้องถูกสั่งปรับทางปกครอง พร้อมได้กำหนดค่าปรับทางปกครอง โดยคำนวณจากรายได้ของโอเปอเรเตอร์ในแต่ละราย ดังนี้

1.บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กำหนดอัตราค่าปรับ 3,294,744 บาท ต่อวัน
2.บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด กำหนดอัตราค่าปรับ 11,801,567 บาท ต่อวัน
3.บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กำหนดอัตราค่าปรับ 8,074,568 บาท ต่อวัน
4.บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด กำหนดอัตราค่าปรับ 6,156,184 บาท ต่อวัน 
5.บริษัท ทรู มูฟ จำกัด 281,510 บาท ต่อวัน 6.บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 169,244 บาท

จึงขอให้โอเปอเรเตอร์ทั้ง 6 ราย ให้ดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการภายใน 7 วันที่ได้รับหนังสือ หากบริษัทไม่ปฏิบัติตาม เลขาธิการ กสทช. จะใช้อำนาจตามมาตรา 66 พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มีคำสั่งให้บริษัทชำระค่าปรับตามอัตราที่กำหนดไว้

สำหรับกรณีดังกล่าว ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า ก่อนหน้านี้ทางสำนักงาน กสทช. ได้ตรวจสอบพบความผิดปกติในการโอนย้ายลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อน ที่ภายในเครือของตน จากระบบสัมปทานไปสู่บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจาก กสทช. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มเปิดให้บริการ 3G บนคลื่น 2100 MHz เมื่อต้นปี 2556 โดยมีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้บริการคงสิทธิ เลขหมายที่ต้องเป็นความสมัครใจของผู้ใช้บริการในการขอโอนย้าย

อาทิมีการตัดเปลี่ยนจากผู้ให้บริการรายเดิมไปรายใหม่โดยไม่ผ่านผู้ให้บริการระบบกลางมีการโอนย้ายสำเร็จภายในวันที่ยื่นคำขอทันที  การโอนย้ายผ่านระบบ OTA หรือ Over-the-air ก่อนส่งคำขอโอนย้ายไปยังผู้ให้บริการระบบกลาง

เมื่อ 15 ก.ค. 2557 สำนักงาน กสทช. จึงได้มีคำสั่งทางปกครองแจ้งผู้ให้บริการที่กระทำผิดให้ยุติการกระทำดังกล่าวภายใน 30 วัน แต่ผู้ให้บริการได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่ง และได้ยื่นฟ้องศาลปกครองในที่สุด โดยอ้างเหตุผลว่า คำขอโอนย้ายของผู้ใช้บริการในตอนนั้นมีปริมาณคงค้างจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการแตกต่างจากขั้นตอนตามเงื่อนไขของแนวปฏิบัติ ขณะที่ทางสำนักงาน กสทช. ยังได้ยืนยันแนวปฏิบัติตามประกาศ จนกระทั่งมีการกำหนดค่าปรับทางปกครองในวันที่ 10 ก.ย. นั่นเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม นสพ.ประชาชาติธุรกิจ 10 ก.ย.58

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน