กสทช. เปิดให้บริการรับเรื่องร้องเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น Mobile NBTC1200

580603 1200
กสทช.เปิด แอพพลิเคชั่น Mobile NBTC1200 รองรับช่องทางการเรียนของผู้บริโภคตอบข้อซักถามให้กับประชาชนผู้ใช้บริการแล้ว

แอพพลิเคชั่น Mobile NBTC1200 เข้าไปดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจาก Play Store โดยค้นหา call center nbtc 1200 เพื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่น การทำงานนั้นนอกจากจะรองรับการใช้งานในเรื่องการร้องเรียนแล้วยังสามารถสอบถาม และหาคำตอบจากคำถาม-คำตอบที่พบบ่อย (FAQ) ได้อีกด้วย ทั้งนี้ การเริ่มต้นใช้งานจะต้องลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตนก่อนในครั้งแรกครั้งเดียว จากนั้นสามารถเข้าใช้งานได้ตามเมนูที่กำหนด หากต้องการร้องเรียนหรือสอบถาม ระบบจะเชื่อมต่อเข้ากับระบบรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน กสทช. โดยตรง และเมื่อบันทึกข้อมูลการร้องเรียนลงไปในช่องที่กำหนดให้แล้ว สามารถถ่ายภาพประกอบ หรือแนบไฟล์ภาพ วีดิโอ พร้อมทั้งส่งข้อมูลพิกัดสถานที่และความแรงสัญญาณของคลื่นจากเครื่องโทรศัพท์ ประกอบการร้องเรียน

เพื่อให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้มากที่สุด หลังจากเจ้าหน้าได้รับข้อมูลนี้จะประสานกลับมาหาประชาชนผู้ส่งเรื่อง ผ่านทางแอพพลิเคชั่นนี้หรือช่องทางที่ลงทะเบียนไว้ ซึ่งในแอพพลิเคชั่นสามารถตรวจสอบสถานะของเรื่องที่ท่านส่งเข้าไปได้ว่าอยู่ ในสถานะใด เช่น รับเรื่องแล้ว หรือดำเนินการแล้ว เป็นต้น ซึ่งระบบจะเก็บข้อมูลเรื่องที่สอบถามหรือเรื่องร้องเรียนของท่านไว้ทั้ง หมด ในส่วนของ FAQ จะมีการรวบรวมรายการคำถาม คำตอบ ในประเด็นที่มีการสอบถามเข้ามาบ่อย (Hot Issue) ในช่วงเวลานั้นๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ รับทราบ ในประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ได้ตลอดเวลา

พล.อ.ต. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค กล่าวว่า"ผมคิดว่า สำนักงาน กสทช. น่าจะเป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในด้านการ สอบถามและร้องเรียนผ่านแอพลิเคชั่น อยากให้ประชาชนมาลองใช้บริการ และส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการใช้งานเข้ามา เพื่อที่สำนักงาน กสทช. จะได้ปรับปรุงแอพพลิเคชั่นให้มีความทันสมัย และสะดวกสบายเพื่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้งานต่อไป"

ทดลองใช้งานกันได้ค่ะ

พิมพ์ อีเมล