กทช.อ้างเร่ง3จี ก่อนไอซีทีโละทิ้ง

เขียนโดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) วันที่ . จำนวนผู้ชม: 2270

กทช.แฉที่ต้องเร่งประมูล 3จี เพราะกระทรวงไอซีที มีแผนแม่บทจะยกเลิกสัมปทานทั้งหมดในปี 2553 ยันประมูล 3จี ประชาชนได้ประโยชน์


นายเศรษฐพร คูศรีพิทักษ์ กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เปิดเผยในกรรมาธิการวุฒิสภาว่าที่หลายฝ่ายพยายามสอบถามว่า ทำไมกทช. ถึงต้องเร่งประมูล 3จี ถ้ากทช. บอกความจริงแล้วทุกฝ่ายหนาว ที่กทช.ต้องเร่งดำเนินการ เนื่องจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือกระทรวงไอซีที มีแผนแม่บทออกมาว่า ให้ยกเลิกสัญญาสัมปทานทั้งหมดภายในปี 2553 ดังนั้น กทช.จึงต้องเร่งดำเนินการ เพราะหากล่าช้าก็อาจถูกฟ้องในมาตรา 157 ฐาน ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวยังคงเป็นปัญหาเช่นกันว่า สิ่งที่กทช. จะดำเนินการ หรือไม่ดำเนินการ ใครควรจะเป็น ผู้ตัดสินว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร จึงมองว่าทั้งหมดนี้ เป็นเพราะฝ่ายรัฐไม่มีความชัดเจนในเรื่องนโยบาย กรณีโดนมองว่า กทช.เร่งดำเนินการเปิดประมูลเพราะผลประโยชน์ ขอยืนยันว่ากทช. ดำเนินการทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม รายได้จากการประมูลส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินทั้งหมด

การดำเนินโครงการ 3จี จะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ประชาชน ทั้งด้านการลงทุนของผู้ได้รับสัมปทาน การขยายเครือข่ายในการให้บริการ และเป็นการให้บริการด้านข้อมูลที่หลากหลายแก่ประชาชน ทำให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้นและรวดเร็ว

นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสมาคมทนายความ กล่าวว่า กทช.ไม่ควรเร่งดำเนินการ เพราะขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของกทช.

ด้านน.ส.สารี อ๋องสมหวัง ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เห็นว่า รัฐต้องได้รับประโยชน์ในอัตราที่ไม่ต่างจากผู้ได้สัมปทานที่เคยจ่ายให้รัฐก่อนหน้านี้

นสพ.โพสต์ทูเดย์ 29 ต.ค. 52

พิมพ์