จี้ รมว.สาธารณสุข ส่งร่าง พรบ.ยา เข้า ครม.

580901 medizine
เครือข่ายภาคประชาสังคมร่วม 15 องค์กรจี้ รมว.สาธารณสุข เร่งส่งร่าง พรบ.ยาฉบับใหม่ ให้ ครม. และ สปช. พิจารณา ย้ำ 4 หลักการต้องระบุไว้ในร่าง พรบ.ยา

วันที่ 31 ส.ค. 58 นำโดย นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมร่วม 15 องค์กร เข้ายื่นหนังสือต่อ ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอให้เร่งดำเนินการส่ง ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยเร็ว

นายอภิวัฒน์ กล่าวว่า อยากให้รัฐมนตรีว่าการระทรวงสาธารณสุข ผลักดันร่าง พรบ.ยาฉบับใหม่ เข้าครม. พร้อมย้ำหลักการ 4 ข้อที่ต้องระบุไว้ในร่างพ.ร.บ.ยา คือ 1. ต้องมีการเปิดเผยโครงสร้างราคายา เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนการผลิตซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก 2. เปิดเผยข้อมูลสิทธิบัตรยา 3. คณะกรรมการที่ทำเรื่องเกี่ยวกับยาทุกประเภทต้องปลอดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน และ 4. กำหนดมาตรฐานการโฆษณายาอย่างมีจริยธรรม
“นโยบายของอดีต รมว. สาธารณสุข และอดีตรองนายกรัฐมนตรี ที่ดูแลงานด้านสังคมจะเป็นอย่างไรนั้นตนไม่ขอพูดถึงอีก แต่ขอให้รมว.ช่วยผลักดันและรับฟังความเห็นของภาคประชาชนด้วย อย่างไรก็ตาม เข้าใจว่านพ.ปิยะสกลเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งใหม่ ก็ไม่อยาก จะไปกำหนดระยะเวลา แต่อยากขอให้เร่งผลักดันพ.ร.บ.ดังกล่าว เพราะล่าช้ามานาน” ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย

ด้าน ศ.นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ขอรับข้อเสนอไว้ก่อน

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน