ทวงกม.คุ้มครองผู้บริโภค

เขียนโดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) วันที่ . จำนวนผู้ชม: 3540

นาย ประสาร มฤคพิทักษ์ ส.ว.สรรหา ลุกขึ้นหารือในการประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน เพื่อฝากคำถามถึงนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ว่าเหตุใดรัฐบาลยังไม่ดำเนินการเสนอร่างกฎหมายให้มีองค์กรอิสระคุ้มครองผู้บริโภค ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 61 วรรค 2 ขณะที่รัฐบาลบริหารประเทศแล้วเกือบ 1 ปี ขณะที่ภาคประชาชนโดยมูลนิธิเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคได้รวบรวมรายชื่อเพื่อนำ เสนอร่างกฎหมายมายังประธานรัฐสภาตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 ตรวจสอบพบว่า ร่างยังอยู่ในขั้นตอนที่นายกฯต้องลงนามรับรอง จึงอยากถามว่ามีเหตุขัดข้องประการใดจึงยังไม่ลงนาม

พิมพ์