สายไหม คันนายาว ยื่นสส.เพื่อไทยร่วมค้านสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว และชะลอการยื่น CPTPP

เขียนโดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.). จำนวนผู้ชม: 775

saimai2

          วันที่ 18 มิ.ย. 2564 ตัวแทนศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตสายไหม ยื่นหนังสือกับสส.พรรคเพื่อไทยเขตพื้นที่สายไหม เพื่อเชิญชวนร่วมคัดค้านการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว และการขึ้นราคาค่ารถที่ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค และในวันเดียวกันคณะทำงานชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตคันนายาวได้ยื่นหนังสือกับ ดร.พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ สส. พรรคเพื่อไทย เขตพื้นที่คันนายาว โดยได้ยื่นหนังสือ 2 ฉบับ คือ
          1. เชิญชวนสส.เขตพื้นที่ร่วมคัดค้าน การต่อสัญญาสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว และการขึ้นราคาค่าโดยสารที่ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค
          2. ข้อเสนอสภาองค์กรของผู้บริโภคต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบาย เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับความตกลงที่ครอบคลุม และก้าวหน้า สำหรับห้างหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) เพื่อชะลอการส่งหนังสือแสดงเจตำจำนงค์เข้าร่วม CPTPP

          จากแคมเปญผู้บริโภคกรุงเทพชวน สส. กทม. และพรรคการเมืองร่วมค้านต่อสัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียวศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตสายไหม และชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตคันนายาว ร่วมเสนอความเห็นว่า หากจะต่อสัญญาสัมปทานล่วงหน้าต้องใช้ราคา 25 บาท เท่านั้น และหากไม่ต่อสัญญาสัมปทาน ขอให้ใช้อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว 44 บาท ตลอดสายตามสิทธิของบริษัทในสัญญาสัมปทานนับแต่ปัจจุบันจึงปี พ.ศ. 2572 โดยมีการจัดเก็บค่าโดยสารเริ่มต้น 15 บาททั้งสัมปทานเดิมส่วนต่อขยายเดิมและส่วนต่อขยายใหม่ เพื่อยึดหลักการเข้าถึงและคำนึงถึงปัญหาความเดือดร้อนและภาระเกินสมควรของผู้บริโภค

         ด้านการยื่นข้อเสนอจากสภาองค์กรผู้บริโภค ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตคันนายาวเห็นว่าเรื่องการเข้าร่วม CPTPP จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยขยายตัว โดย GDP จะขยายตัว 0.12% คิดเป็นมูลค่า 13,320 ล้านบาท การลงทุนขยายตัว 5.14% คิดเป็นมูลค่า 148,240 ล้านบาทนั้น ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ศึกษา CPTPP สภาผู้แทนราษฎร ตั้งข้อสังเกตว่า ผลการศึกษาดังกล่าว ยังมิได้คำนึงถึงบริบททางสังคมและบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มิใช่รัฐ (Non-state actor)

         นอกจากนี้ เป็นการศึกษาเชิงมหภาคซึ่งไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเด็นรายละเอียดเชิงลึกได้ การตั้งสมมุติฐานการเปิดเสรีการค้าทันที 100% ของผลการศึกษา ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง การวิเคราะห์ผลกระทบต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) โดยแบบจำลอง ไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ อาทิ ศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบในประเทศที่สนับสนุนให้เกิดการลงทุน เป็นต้น

          จากประเด็นปัญหาผู้บริโภค ทางศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตสายไหม และชมรมคุ้มครองผู้บริโภคคเขตคันนายาวจึงขอยื่นหนังสือเพื่อขอให้ชะลอการส่งหนังสือแสดงเจตจำนงค์เข้าร่วม CPTPP ตามข้อเสนอนโยบายและมาตรการ และเชิญร่วมคัดค้านการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว

 

Tags: คัดค้าน, CPTPP, รถไฟฟ้าขึ้นราคา, ค่ารถไฟฟ้าแพง, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, NoCPTPP

พิมพ์