ภาคประชาสังคมทั่วประเทศจัดงาน ‘ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนเข้ากองทุนภาคประชาสังคม' และสนับสนุน 200 โครงการ

เขียนโดย ศูนย์ข่าวผู้บริโภค. จำนวนผู้ชม: 1675

 

89216

           เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมจัดงาน ‘ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนเข้ากองทุนภาคประชาสังคม' โดยมีพระพรหมวชิรญาณ เป็นประธานกิตติมศักดิ์ฝ่ายสงฆ์ และนายอานันท์ ปัญญารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกิตติมศักดิ์ฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยตัวแทนองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม ณ วัดยานนาวา พระอารามหลวง กรุงเทพฯ โดยมียอดบริจาคตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 - 1 กรกฎาคม 2561 (เวลา 14.30 น.) รวม 1,542,916.34 บาท

Backdrop ยอดเงนผาปา 01 07 61

          นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวคำปรารภไว้ว่า รัฐนั้นเล็กเกินไปสำหรับปัญหาใหญ่ๆ และใหญ่เกินไปสำหรับปัญหาเล็กๆ เนื่องมาจากความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาประเทศนั้นมีการเลือกปฏิบัติต่อผู้คนกลุ่มต่างๆ ที่ไม่เท่าเทียมกัน สะท้อนให้เห็นคำถามสำคัญว่า รัฐมีหน้าที่ต้องให้บริการเรื่องอะไรบ้าง ประชาชนมีหน้าที่รับผิดชอบอะไร และอะไรที่รัฐกับประชาชนต้องทำร่วมกันบ้าง อีกทั้งวันนี้ข้อจำกัดของรัฐ ทั้งกำลังคน ทักษะ ความรู้ ทรัพยากร บางงานอยู่นอกเหนือจากภาระงานของรัฐ บางงานเป็นงานที่ภาคเอกชนไม่ได้ให้ความสนใจ ดังนั้น งานจำนวนมากจึงเกิดจากการผลักดันของภาคประชาสังคมทั้งสิ้น โดยมีเป้าหมายหลักในการทำงาน คือ การสร้างสังคมอารยะ (Civil Society) หรือภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง ที่ประกอบด้วยพลเมืองที่กระตือรือร้นจำนวนมากที่จะรู้ว่าหน้าที่ของตนคืออะไร สามารถทำงานสำคัญและจำเป็นบางอย่างที่ภาคเอกชนและภาครัฐทำไม่ได้หรือไม่ถนัดได้

          “การทำงานของภาคประชาสังคม จึงเป็นการสร้างพลังกลุ่มเพื่อคิดและทำร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาที่ใหญ่กว่าตัวเราเพียงคนเดียว ทำให้ผู้ประสบปัญหาสามารถลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาได้เอง สามารถตัดสินใจกำหนดชีวิตของตนได้ และดึงเอาพลังความเชื่อมั่นในตัวของผู้คนกลับมา ซึ่งมิใช่การเข้าไปทำงานแทนรัฐ แต่เป็นหุ้นส่วนรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนเหล่านั้น กล่าวได้ว่า การสร้างภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง จึงเป็นงานที่สร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในวันข้างหน้า โดยที่ไม่ปล่อยให้สังคมเป็นไปตามชะตากรรม แต่เป็นความพยายามในการกำหนดสังคมที่อยากเห็นได้ด้วยตนเอง” นายอานันท์กล่าว

          นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) กล่าวว่า การทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้เป็นการสร้างพลังพลเมืองผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการระดมทุนเข้ากองทุนภาคประชาสังคม และความยั่งยืนของกองทุนนี้จะเกิดขึ้นได้จากการสนับสนุนของประชาชนทุกคนเพื่อนำไปสนับสนุนอีกกว่า 200 โครงการทั่วประเทศ รวมทั้งยังเป็นทุนพัฒนาอาชีพ พัฒนาเด็ก ทำงานด้านการศึกษา ตลอดจนการเฝ้าระวังติดตามปัญหาคอร์รัปชั่น และการแก้ปัญหาผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐ โดยเฉพาะการสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ที่มีความตื่นตัว ความสนใจ และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคม และกลายเป็นผู้มีจิตสาธารณะมากขึ้น (Young Active Citizen) นอกจากนี้ยังถือได้ว่าเป็นงานที่ช่วยสร้างสังคมไทยให้อยู่เย็นเป็นสุข ผ่านมือของพวกเราทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกัน

 

          ทั้งนี้ ท่านสามารถร่วมบริจาคผ่าน บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เลขที่ 075 - 255348 - 0 (ใบเสร็จบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีประจำปีได้)

          ขอขอบพระคุณที่ร่วมทำบุญเพื่อสังคม และสนับสนุนโครงการดีๆ เพื่อสังคมทั่วประเทศ

 

พิมพ์