อีสานเดินหน้าแก้ไขปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย

580430 actionkonken1
ภาคอีสานทั้งภาครัฐ และเครือข่ายผู้บริโภค เดินหน้ามหกรรมคนขอนแก่นปลอดภัยจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อกระจายเสียงและสื่อโทรทัศน์ หวังแก้ไขปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย

วันที่ 30เมษายน 2558 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดงาน "มหกรรมคนขอนแก่นปลอดภัยจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อกระจายเสียงและสื่อโทรทัศน์" ซึ่งทุกวันที่ 30 เมษายน ของทุกปีเป็นวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยโดยกิจกรรม

วันนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ,สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติภาค 2 , สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น, เครือข่ายผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 200 คน และได้รับเกียรติจากนายศิวโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประธานกล่าวเปิดงานรวมทั้งการลงบันทึกความร่วมมือ
580430 actionkonken2

นายศิวโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสดีที่จังหวัดขอนแก่นได้เล็งเห็นปัญหาจากการโฆษณาที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคหน่วยงานหลายภาคส่วนจึงได้ร่วมมือกันจัดงานมหกรรมครั้งนี้ขึ้นและถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี เนื่องจากเป็นวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย การเดินหน้าเพื่อจัดการปัญหาเหล่านี้ต้องร่วมมือกันในทุกฝ่าย และอยากให้สถานีวิทยุดำเนินการในกรอบของกฎหมายส่วนผู้บริโภคเองก็รู้เท่าทันโฆษณาระมัดระวังและช่วยกันตรวจสอบด้วย

นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ ผู้จัดการสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในช่วงเดือนมิถุนายน2557 ถึงเดือนมีนาคม2558สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น ได้มีการเฝ้าระวังสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางคลื่นวิทยุและเคเบิ้ลทีวีในจังหวัดขอนแก่นพบว่าการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพยังคงเป็นปัญหา ทั้งโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรักษาสารพัดโรค ลดไขมัน-ผอม-ขาว-สวย เพิ่มสมรรถภาพและความน่าหลงใหลทางเพศทั้งชาย-หญิง ส่งเสริมการขายยาทั้งชิงโชค-แถมพก-ลดราคามีการโฆษณาที่มีลักษณะโอ้อวด หรือแสดงสรรพคุณอันเป็นเท็จหรือเกินความจริง ทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อซื้อมารับประทาน และก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ นอกจากจะไม่หายจากการเจ็บป่วยแล้ว ยังทำให้เป็นโรคมากขึ้น การเสียทรัพย์สินเงินทองเพราะสินค้ามีราคาแพง ทั้งนี้สื่อวิทยุ เคเบิ้ลทีวี ดาวเทียม เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่ายในทุกๆพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเป็นวงกว้าง จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม โดยการสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคประชาชนและผู้ประกอบการทางสื่อวิทยุ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความตระหนักความรับผิดชอบของสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี ทีวีดาวเทียม ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการโฆษณาอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น
580430 actionkonken3

ทางด้านนางสาวจินตนา ศรีนุเดช ผู้ประสานงานโครงการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ภาคอีสาน กล่าวว่าในพื้นที่ภาคอีสาน 2 จังหวัด ซึ่งมีสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่นและสมาคมผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง ยังพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายผิดกฎหมายเผยแพร่ในทุกจังหวัดของภาคอีสาน ในการจัดการปัญหาโฆษณาดังกล่าว เมื่อปีที่ผ่านมาทางจังหวัดร้อยเอ็ดโดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีการบันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาโฆษณาอาหารยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบว่าการโฆษณาทางสื่อวิทยุกระจายเสียงลดลง โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้จะขยายผลการดำเนินงานไปสู่จังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสานเพื่อร่วมมือกันยกระดับงานคุ้มครองผู้บริโภครู้เท่าทันโฆษณาและเตรียมความพร้อมที่จะเปิดประชาคมอาเซียนในเร็วๆนี้

พิมพ์ อีเมล