ขนส่งสงขลาจับมือสมาคมผู้บริโภคสงขลา...สร้างสายตรวจประชาชนพัฒนารถโดยสารปลอดภัย

580407 sonkla1
สมาคมผู้บริโภคสงขลาร่วมมือกับขนส่งจังหวัดสงขลาดึงผู้ประกอบการรถโดยสาร จับมือสร้างเครือข่ายความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะและสายตรวจประชาชนอาสา เพื่อพัฒนากลุ่มสื่อสารผ่านแอพไลน์ เสริมแรงสายด่วน 1584 หวังป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ เล็งให้รางวัลผู้ประกอบการที่ใส่ใจพัฒนาแก้ไขปัญหาหลังประเมินผลปลายปี 2558 นี้เมื่อ วันที่ 3 เมษายน 2558 ทางสมาคมผู้บริโภคสงขลาได้ร่วมกับทางขนส่งจังหวัดสงขลา จัด "โครงการอบรมเครือข่ายความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะและสายตรวจประชาชนอาสา" เพื่อกำหนดมาตรการในการขับเคลื่อนการป้องกันในการลดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ โดยมีผู้เข้าร่วมจากเครือข่ายอาสาสมัครผู้บริโภค ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั้งรถบัส รถสองแถว รถตู้ เข้าร่วมกว่า 100 คนที่โรงแรมเดอะฟลอร่าเมย์รีสอร์ท อำเภอเมือง สงขลา

มีกิจกรรมสำคัญคือการลงทะเบียนใบสมัครสายตรวจประชาชนอาสาที่ประกอบด้วยอาสาสมัครสมาคมผู้บริโภคสงขลา ผู้ประกอบการทั้งนายคิว นายตรวจ เจ้าของรถ เบื้องต้นตั้งเป้าเพื่อประสานงานจัดการปัญหาได้ทันที เมื่อมีการแจ้งพฤติกรรมการขับรถหวาดเสียว ฮัลโหลตลอดทาง อาการมึนเมา และอื่นๆ โดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลให้ส่งกลับถึงคนขับรถโดยเร็ว ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลรายงานทุกสัปดาห์เพื่อพัฒนาเป็นระบบข้อมูลประวัติพนักงานขับรถ และจะมีการประมวลผลเพื่อมอบรางวัลผู้ประกอบการที่ใส่ใจการจัดการปัญหาในปลายปี 2558 และจะร่วมพัฒนาข้อเสนอนโยบายเพื่อจัดการเชิงระบบต่อไป

โดยมี นายวิทยา วิทยานนท์ ขนส่งจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีพร้อมทั้งให้ข้อมูลระบบการขนส่งในจังหวัดสงขลา รวมถึงมาตรการเข้มในช่วงสงกรานต์ 7 วันอันตรายที่จะมีการตั้งจุดตรวจพนักงานขับรถเด็กรถและให้ข้อมูลผู้โดยสารที่สถานีขนส่งหลักคือสถานีขนส่งรถตู้ตลาดเกษตร และสถานีขนส่งหาดใหญ่

จากนั้นก็เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาการถโดยสารสาธารณะ แนวทางและทิศทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของแต่ละภาคส่วน ได้แก่ ขนส่งจังหวัด ตำรวจจราจร ตัวแทนผู้ประกอบการ หน่วยกู้ชีพศูนย์นเรนทร สื่อสถานีวิทยุมอ. Fm 88 และสมาคมผู้บริโภคสงขลา ซึ่งจะเป็นภาคีความร่วมมือให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ปัญหา

580407 sonkla2
ทั้งนี้ นายรังสฤษดิ์ วรสีหะ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง กล่าวว่า สืบเนื่องจากปัญหาอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ ยังคงเป็นปัญหาสำคัญ ที่ทำให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับรถโดยสารสาธารณะผลกระทบมากขึ้น รวมทั้งมีข้อร้องเรียนการให้บริการของรถโดยสารจำนวนมาก สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาร่วมกับทางสมาคมผู้บริโภคสงขลาจึงได้จัดทำ "โครงการอบรมเครือข่ายความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะและสายตรวจประชาชนอาสา" เพื่อสนับสนุนและทำให้เกิดเครือข่ายความปลอดภัย ในการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้บริการรถยนต์โดยสารสาธารณะของประชาชนโดยมีอาสาสมัครสมาคมผู้บริโภคสงขลาเป็นกลุ่มเป้าหมายเบื้องต้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง แจ้งเหตุรถโดยสารสาธารณะที่ไม่ปลอดภัยเพื่อให้ทันรับช่วงเทศการณ์สงกรานต์ที่จะมาถึง

โดยมีการแลกเปลี่ยนจากเวทีได้ให้ความสำคัญต่อสภาพปัญหา การบรรทุกเกิน มารยาทในการขับรถ จุดจอดรถ การแจ้งข้อมูลทีไม่ครบถ้วน ไม่มีการฉีกตั๋ว ค่าบริการไม่เป็นมาตรฐาน การลดรถบัสแต่เพิ่มรถตู้ในบางเส้นทางทำให้ผู้บริโภคโดยเฉพาะนักเรียนต้องจ่ายค่าโดยสารมากขึ้น ปัญหาการบริการในช่วงกลางวันที่ไม่ค่อยมีคน และในช่วงเทศกาลที่มีคนมาก เป็นต้น ซึ่ง พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย สมานวิวัฒน์ รองผกก.สภ.ระโนด ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องปฏิบัติการณ.จุดตรวจในช่วงเทศกาลจะต้องมีพนักงานเจ้าที่ประจำตลอด 24ชั่วโมง หากผู้ใดผ่านจุดตรวจไม่พบจนท.ก็สามารถโทร.แจ้งได้ทันทีเช่นกัน

นางชโลม เกตุจินดา อุปนายกสมาคมผู้บริโภคสงขลา ได้กล่าวต่อประเด็นเส้นทางที่อาสาสมัครเฝ้าระวังและมีการร้องเรียนบ่อย ได้แก่ เส้นทาง สงขลา – หาดใหญ่ จะมีการเพิ่มกลไกอาสาสมัครนักศึกษาที่อยู่ในสถาบันการศึกษาตามเส้นทาง โดยสมาคมจะมีกระบวนการหลักสูตรร่วมกับ สถานีวิทยุ มอ. 88 เพื่อให้อาสาสมัครร้องเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และสำหรับผู้บริโภคที่สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อมาได้ที่นางสาวจุฑา สังขชาติ อุปนายกสมาคมผู้บริโภคงงขลา 0 7425 4542

580407 sonkla3

พิมพ์ อีเมล