บริการสุขภาพ

'ปรียนันท์' ยื่น3หมื่น ร้อง สปช.ตั้งกก.คุมราคารักษาพยาบาล

IMG 0015

ประชาชนกว่า 3หมื่นชื่อร้องรัฐตั้งคณะกรรมการควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาล หวังสปช.คงความเห็นประชาชนในร่างรัฐธรรมนูญ

วันที่ 12 พ.ค. เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ และ เครือข่ายผู้บริโภค นำรายชื่อ 30,000 กว่ารายชื่อเข้ายื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.คุ้มครองผู้บริโภค) ที่รัฐสภา เพื่อให้รัฐจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาล

น.ส.สารี อ๋องสมหวัง ประธาน สปช.คุ้มครองผู้บริโภค กล่าวถึงราคาค่ารักษาพยาบาลที่มีราคาแพงว่า เรื่องนี้เป็นปัญหาที่สำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ใช้บริการทั่วไป โดยเฉพาะในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินควรให้มีการออกประกาศ พรบ.สถานพยาบาล ห้ามโรงพยาบาลเอกชน คิดค่าใช้จ่ายในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมสนับสนุนให้มีการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยทำ CSR สำรองเตียงในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน และช่วยกันพัฒนากลไกราคายา

ด้าน นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ กล่าวว่า ในการมายื่นหนังสือครั้งนี้เพื่อต้องการให้รัฐมีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาล และขอให้สปช.อย่าตัดข้อเสนอของประชาชนออกจากร่างรัฐธรรมนูญในปี 2558 เพราะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน