ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคเตือนซื้อสังฆทาน อย่าลืมดูฉลาก

เขียนโดย ศูนย์ข่าวผู้บริโภค. จำนวนผู้ชม: 4344

590714 sangkatan
นางนฤมล เมฆบริสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ให้สัมภาษณ์ว่า เนื่องจากใกล้ช่วงเข้าพรรษา หากผู้บริโภคต้องการซื้อชุดสังฆทานสำเร็จรูปควรสังเกตดังนี้ ๑.ตรวจสอบฉลากข้างชุดสังฆทานว่ามีหรือไม่ โดยฉลากนั้นต้องแจ้งว่ามีรายการสินค้าอะไรบ้าง ๒.มีชื่อและสถานที่ของผู้ผลิตหรือผู้ขาย ๓.ระบุวันเดือนปีที่บรรจุรวมชุด ๔.กำหนดวันหมดอายุของสินค้า และ ๕.แสดงป้ายราคา


590714 naramonหัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ กล่าวว่า ชุดสังฆทานเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ซึ่งตามมาตรา ๕๒ ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ ระบุว่า ผู้ใดขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลาก หรือมีฉลากแต่แสดงฉลากไม่ถูกต้องต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน ปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

“ผู้บริโภคควรใส่ใจในการเลือกซื้อสังฆทาน เพื่อให้การทำบุญตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และหากพบว่าสินค้าที่นำมาใส่ในสังฆทานหมดอายุแล้ว สามารถดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ผลิต หรือผู้จำหน่ายรับผิดชอบค่าเสียหายได้ หรือหากผู้จำหน่ายไม่รับผิดชอบสามารถร้องเรียนได้ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นางนฤมล กล่าว

ทั้งนี้ จากการสำรวจของนิตยสารฉลาดซื้อ ฉบับที่ ๑๐๕ ปี ๒๕๕๒ เรื่อง ๑๐ อันดับรายการสินค้าที่ไม่จำเป็น ที่พบในชุดสังฆทาน ประกอบด้วย ๑.ใบชา ๒.ขิงผงสำเร็จรูป ๓.ยาจุดกันยุง ๔.นมข้นหวาน ๕.กาแฟผงสำเร็จรูป ๖.ถัง กล่องสบู่ ขวดน้ำ ขันพลาสติก ๗.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ๘.น้ำดื่มบรรจุขวด ๙.ขนมคุกกี้ ขนมอบต่างๆ และ ๑๐.ธูปเทียน ไม้ขีดไฟ

ภาพประกอบจาก http://www.cynhite.com

 

Tags: สังฆทาน

พิมพ์