กลุ่มผู้เสียหายจากอุบัติเหตุทางถนน ชวนคนไทย “หยุดซิ่ง…มาวิ่งกันเถอะ”

เขียนโดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค. จำนวนผู้ชม: 2075

 news pic 10092019 runfor 8

กลุ่มผู้เสียหายจากอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิเมาไม่ขับ สสส. และเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน จัดงาน “หยุดซิ่ง…มาวิ่งกันเถอะ” ชวนคนไทยวิ่งวันรำลึกเหยื่อโลก 17 พฤศจิกายนปีนี้ หวังลดเหยื่อรายใหม่ทางถนน

          วันนี้ (10 กันยายน 2562) กลุ่มผู้เสียหายจากอุบัติเหตุทางถนน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิเมาไม่ขับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวกิจกรรม “หยุดซิ่ง…มาวิ่งกันเถอะ” (Run for Road Traffic Victims) ณ ห้องประชุม Green ชั้น B1 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

news pic 10092019 runfor 2

         นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวถึงที่มาของกิจกรรมดังกล่าวว่า ความเสียหายจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยมีความรุนแรงติดอันดับโลก โดยในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า 2 หมื่นคน และมีประชากร 4 หมื่นคนที่กลายเป็นผู้พิการรายใหม่ นอกจากนี้ หากนับรวมถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้พิการ จะมีจำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทั้งหมด กว่า 2 แสนราย โดยผู้เสียหายเหล่านี้ต้องสู้คดี เรียกร้องความยุติธรรมด้วยตัวเอง

          นางสาวสารีกล่าวอีกว่า ทุกคนมีโอกาสเป็นเหยื่อจากปัญหาความปลอดภัยบนท้องถนนที่ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ผู้บริโภค ประชาชนต้องออกมาช่วยกันเคลื่อนไหว เพื่อให้กระบวนการเยียวยาความเสียหายรวดเร็วขึ้น อีกทั้งต้องช่วยกันหาทางเร่งรัดให้บริการขนส่งมวลชนของประเทศไทย มีคุณภาพและมีความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อลดและหยุดเหยื่อรายใหม่ นอกจากนี้ ร่วมกันผลักดันจัดตั้งกองทุนผู้เสียหายจากอุบัติเหตุทางถนนเพื่อให้ผู้เสียหายเป็นคนทำงานเรื่องโดยตรงนี้มากขึ้น

news pic 10092019 runfor 4

         ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. ตัวแทนองค์กรร่วมจัดกิจกรรม กล่าวว่า สสส. และภาคีเครือข่ายมีเป้าหมายร่วมกันในการลดอุบัติเหตุ ลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้องถนน สนับสนุนการมีระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ พร้อมกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของความปลอดภัยทางถนน และอีกบทบาทหนึ่งที่ สสส. ให้ความสำคัญไม่แพ้กันคือการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ เช่น การเดิน-วิ่ง ปัจจุบันกระแสการวิ่งยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง พิจารณาได้จากงานวิ่งเพื่อสุขภาพที่ถูกจัดขึ้นไม่ต่ำกว่า 19 งานต่อสัปดาห์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพิ่มขึ้นกว่า 5 ล้านคน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีนักวิ่งในประเทศไทยกว่า 16 ล้านคนในปี 2561 และหวังว่างาน “หยุดซิ่ง…มาวิ่งกันเถอะ” (Run for Road Traffic Victims) จะทำให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เพื่อจะไม่ต้องมีเหยื่อหรือผู้สูญเสียรายต่อไปอีก

news pic 10092019 runfor 3

         นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวว่า คนไทยต้องสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยวันละ 60 คน เป็นสถิติการเสียชีวิตที่มากกว่าโรคภัยร้ายแรง ขณะที่ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีจำนวนราว 1.35 ล้านคน ที่ผ่านมาองค์การสหประชาชาติจึงประกาศให้วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน เป็นวัน "รำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน" (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ซึ่งมูลนิธิเมาไม่ขับได้จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงผู้สูญเสียมาโดยตลอดร่วมกับเครือข่ายต่างๆ และในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน จึงกำหนดให้กิจกรรมวิ่งมีขึ้นในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้สูญเสียและหยุดผู้สูญเสียรายใหม่จากอุบัติเหตุทางถนน

news pic 10092019 runfor 5

          นายประทีป ทองประเทือง บิดาของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถตู้โดยสาร กล่าวว่า บุตรสาวเสียชีวิต ในอุบัติเหตุรถตู้ที่เกิดขึ้นเพราะคนขับหลับใน เมื่อ 8 ปีก่อน และหลังจากเกิดเหตุได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคในการฟ้องคดีเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยเยียวยาจากบริษัท บางครั้งต้องเดินทางจากบ้าน ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องมาเพื่อขึ้นศาล จนปัจจุบันคดียังอยู่ในชั้นศาลฎีกา และไม่ทราบว่าต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไรกว่าคดีจะสิ้นสุด พร้อมทั้งฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญกับการชดเชยเยียวยาผู้ประสบเหตุทุกคน ควรมีกองทุนช่วยเหลือให้กับผู้เสียหายทั้งคนบาดเจ็บหรือทายาทผู้เสียชีวิต ที่ไม่ควรต้องให้มาขึ้นศาลฟ้องคดีกันอีก

          “8 ปีที่ผ่านมาถือเป็นช่วงลำบากที่สุดของชีวิต เพราะต้องสูญเสียลูกสาวที่คาดหวังให้เป็นที่พึ่งพา ไม่มีวันไหนเลยที่ไม่คิดถึงลูก แล้วยังต้องมาฟ้องคดีกับรถตู้เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายต่อศาลอีก สู้กันมาถึงชั้นศาลฎีกาแต่ก็ไม่รู้คดีจะจบเมื่อไร พวกเราเจ็บและเหนื่อยกันมามากพอแล้ว และก็ไม่อยากให้ใครต้องมาพบเจอกับเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้อีก” นายประทีปกล่าว

news pic 10092019 runfor 13

          ทั้งนี้กิจกรรม หยุดซิ่ง...มาวิ่งกันเถอะ “Run for Road Traffic Victims” แบ่งการวิ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ เดิน-วิ่งระยะสั้น Fun Run 5 กิโลเมตร และวิ่งมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 04.00 – 10.00 น. ณ สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ (สวนบางกระเจ้า) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าร่วมกิจกรรมได้ในราคา 500 บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ https://rtv.regist.co และ FB: safethaibus หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 089-764-9153 / 098-002-7388

 

ร่วมรับชม facebook LIVE ได้ที่: แถลงข่าว 'หยุดซิ่ง... มาวิ่งกันเถอะ' Run For Road Traffic Victims

Tags: รถตู้,, รถโดยสารสองชั้น , มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, รถโดยสารสาธารณะปลอดภัย, หยุดซิ่งมาวิ่งกันเถอะ, วันรำลึกเหยื่อโลก

พิมพ์