ฟาร์มที่ผ่านการรับรอง GAP และ อินทรีย์ (Organic Thailand) ของกรมวิชาการเกษตร

เขียนโดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.). จำนวนผู้ชม: 5643

 

ฟาร์มที่ผ่านการรับรอง GAP และ อินทรีย์ (Organic Thailand) ของกรมวิชาการเกษตร

>> ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF)

พิมพ์