Black Ribbon

2017 15mach

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภครับ จนท.ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค 2 ตำแหน่ง

pr comperson

มพบ.ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่  ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.)
จำนวน 2 อัตราคุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา ป.ตรี (ทุกสาขา)
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้
- มีความรับผิดชอบ
- มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ ชอบการช่วยเหลือผู้อื่น
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- หากมีประสบการณ์การทำงานรับเรื่องร้องเรียน (Complaint) หรือความรู้ทางด้านกฎหมาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
โปรดส่งหลักฐานการสมัครมาที่
ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
เลขที่ 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 3734 ถึง 37 (09.00 - 17.00 น.)
หรือ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

พิมพ์อีเมล

Banner Food
Banner Safethaibus
Creditcard
Indy
Inside
Union
จดหมายบอกเลิกสัญญา
Seacc
Banner Ci