Black Ribbon

พัฒนาเครือข่ายผู้บริโภค เป็นหน่วยเฝ้าระวังคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

591011 news1
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและคณะอนุกรรมการด้านอาหาร ยา ฯ จัดอบรมเครือข่ายผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร 26 เขต หวังพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

11 ต.ค.59 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและคณะอนุกรรมการด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.) จัดอบรมให้ความรู้ การเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ให้กับเครือข่ายผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร 26 เขต ประกอบด้วย เขตคลองสามวา เขตห้วงขวาง เขตบางคอแหลม เขตสาทร เขตวัฒนา เขตทุ่งครุ เขตบางแค เขตกรุงธนบุรีใต้ เขตบางกอกใหญ่ เขตบางซื่อ เขตบางพลัด เขตบางบอน เขตบางขุนเทียน เขตลาดพร้าว โชนธนบุรีเหนือ โซนรัตนโกสินทร์ เขตพญาไท เขตบางเขน เขตวังทองหลาง เขตหลักสี่ เขตประเวศ เขตหนองจอก

591011 monrudee
นางสาวมลฤดี โพธิ์อิน นักวิชาการ คอบช
. กล่าวว่าการอบรมครั้งนี้นอกจากจะพัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคแล้วยังให้ทางเครือข่ายเฝ้าระวังและสำรวจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ รอบกรุงเทพ

“การลงสำรวจตู้น้ำดื่มจะสำรวจสถานที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ นั่นคือความสะอาดของตัวตู้และหัวจ่ายน้ำ การติดสติกเกอร์ตามประกาศ สคบ. ตรวจดูใบอนุญาตประกอบกิจการ สอบถามแหล่งที่มีของน้ำดิบ การล้างทำความสะอาดและการบำรุงรักษา ที่สำคัญคือต้องถ่ายภาพตู้น้ำดื่มและภาพประกอบอื่นๆมาเป็นหลักฐาน เพื่อแจ้งให้มีการปรับปรุงพัฒนาตู้น้ำนั้นด้วยหากตู้น้ำนั้นมีปัญหา และจะมีกาแถลงผลการสำรวจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอีกครั้ง” นางสาวมลฤดีกล่าว

591011 news2

อนึ่งการอบรมครั้งนี้ยังอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ เกณฑ์มาตรฐานตู้น้ำดื่ม ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำดื่มหยอดเหรียญ เป็นข้อมูลให้กับผู้บริโภค

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Banner Food
Banner Safethaibus
Creditcard
Indy
Inside
Union
จดหมายบอกเลิกสัญญา
Seacc
Banner Ci