Black Ribbon

59banner

พบสารฟอกขาว 100 % ในวุ้นเส้นสด 16 ยี่ห้อที่สุ่มตรวจ ไม่เกินมาตรฐานอย. แต่ตกมาตรฐานCODEX ทั้งหมด พร้อมเรียกร้องอย.ให้ปรับมาตรฐานสารฟอกขาวให้เทียบเคียงต่างประเทศ

600214 news
พบสารฟอกขาว 100 % ในวุ้นเส้นสด 16 ยี่ห้อที่สุ่มตรวจ ไม่เกินมาตรฐานอย. แต่ตกมาตรฐานCODEX ทั้งหมด พร้อมเรียกร้องอย.ให้ปรับมาตรฐานสารฟอกขาวให้เทียบเคียงต่างประเทศ

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เรียกร้องกสทช. ให้บังคับใช้ประกาศเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล ยื่นฟ้องปัดเศษวินาทีเป็นนาที 7 มีนาคม

580805 sareeมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เรียกร้องกสทช. ให้บังคับใช้ประกาศเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล ฯ ให้ผู้ประกอบการอำนวยความสะดวกผู้บริโภคในการขอรายละเอียดการใช้โทรศัพท์ ตั้งเป้าฟ้องกรณีการปัดเศษวินาทีเป็นนาที 7 มีนาคม

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Banner Food
Banner Safethaibus
Creditcard
Indy
Inside
Union
จดหมายบอกเลิกสัญญา
Seacc
Banner Ci