อย.เผยห้ามขายยาผ่านเว็บไซต์ ผู้ขายมีความผิด ผู้บริโภคมีความเสี่ยง

580811 medicine
อย.ชี้ขายยาทางเว็บไซต์มีความผิด และหากมีการโฆษณาขายยา จะต้องขออนุญาตก่อน ยาอันตรายไม่สามารถโฆษณาได้ ห้ามมิให้โฆษณาขายยาโดยวิธีแถมพก พร้อมเตือนผู้บริโภคอย่าซื้อยาจากเว็บไซต์ เพราะเสี่ยงอันตราย ทั้งอาจได้รับยาปลอม ยาไม่มีคุณภาพ และผลข้างเคียงจากยา

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

การโฆษณาชวนเชื่อให้ใช้บริการและสินค้า ผิดกฏหมาย

tv 11
ประกาศ สนง.กสทช. การกระทําเอาเปรียบผู้บริโภค ฉบับ3  กําหนดให้การกระทําของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ดําเนินการออก อากาศรายการหรือโฆษณาที่มีเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการเชิญชวนหรือจูงใจให้ ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือที่เป็นการหลอกลวง โดยอาศัยความเชื่ออย่างงมงายหรือความศรัทธาของบุคคลซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้ ด้วยหลักเหตุผล หรือกระบวนการพิสูจน์ที่เป็นที่ยอมรับ เป็นการกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

กทค.เห็นชอบให้ทุกค่ายมือถือรีเช็คย้อนหลังคิดค่าโทรเกินจริง

590522 mobuil
ผู้บริโภคมีเฮ มติเบื้องต้น กทค.เห็นชอบให้ทุกค่ายมือถือรีเช็คย้อนหลังคิดค่าโทรเกินจริงตามที่อนุฯ คุ้มครองผู้บริโภคเสนอ หากพบผิดจริงต้องรายงาน กสทช. เพื่อประกาศให้ผู้ใช้เครือข่ายทราบ นำใบเเจ้งหนี้/ใบเสร็จชำระย้อนหลัง ขอคืนเงินได้ทันที ด้าน มพบ.เผยสถิติร้องเรียน ม.ค.-เม.ย.59 กลุ่มคิดค่าโทรเเพงเกินโปรโมชั่นกว่า 100 ราย

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...

บทความใกล้เคียงกัน

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา