Black Ribbon

คสช. เตรียมยกเลิกรถตู้โดยสารข้ามจังหวัด

van
7 มี.ค. เนื่องจากรถตู้สาธารณะมีผู้ใช้บริการมากขึ้นทุกปี ปัญหาที่ตามมาคือการกีดขวางการจราจร และพบอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จากสถิติอุบัติเหตุมากสุดเฉลี่ย 41%  คสช.จึงเริ่มจริงจังกับการจัดการมากขึ้น

โดย คสช.วางเป้าหมายสำคัญ ไม่ให้มีรถตู้สาธารณะให้บริการอีก เนื่องจากเหตุผลด้านวิศวกรรม รถตู้ไม่เหมาะกับการให้บริการในระยะไกล อาจจะอนุญาตให้รถตู้วิ่งในเขตเมือง ระยะทางไม่เกิน 100 กม. เท่านั้น เป้าหมายคือปี 2564 รถตู้จะเหลือวิ่งแค่ในกทม.ร่วมกับ ขสมก.


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
ขอบคุณคลิปจาก มติชน

พิมพ์ อีเมล

Banner Food
Banner Safethaibus
Creditcard
Indy
Inside
Union
จดหมายบอกเลิกสัญญา
Seacc
Banner Ci