ขนส่งเข้มจัดการ รถสาธารณะผิดกฎหมายซ้ำซาก

581109 newscar2
กรมการขนส่งทางบก โดยนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดี เปิดเผยว่า การจัดระเบียบในรอบเดือน ต.ค.2558 พบว่า มีรถสาธารณะกระทำความผิดรวม 1,383 ราย เป็นรถแท็กซี่สูงสุด 703 ราย ความผิดส่วนใหญ่เช่น การใช้รถไม่ตรวจรอบมิเตอร์ตามที่กำหนดจำนวน 223 ราย, ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงจำนวน 154 ราย, ใช้รถไม่จดทะเบียนหรือไม่ชำระภาษีจำนวน 149 ราย

ส่วนรถตู้โดยสารสาธารณะพบกระทำความผิดจำนวน 435 ราย ฐานความผิดส่วนใหญ่เช่น นำรถออกนอกเส้นทางโดยไม่รับอนุญาต 74 ราย, อุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้อง 69 ราย, ใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด 56 ราย

ในขณะที่รถจักรยานยนต์สาธารณะกระทำความผิดรวม 245 ราย ความผิดส่วนใหญ่เช่น การฝ่าฝืนใช้รถจักรยานยนต์ป้ายดำ 175 ราย, ไม่แต่งกายที่กฎหมายกำหนด 38 ราย, ไม่แสดงใบอนุญาตขับและคู่มือ 12 ราย ซึ่งได้ดำเนินการเปรียบเทียบตามฐานความผิดทุกรายพร้อมบันทึกประวัติผู้กระทำความผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ หากพบว่า เป็นการกระทำความผิดซ้ำซาก จะพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที เพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้การจัดระเบียบการให้บริการด้วยรถสาธารณะทุกประเภทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกเดินหน้าจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบจับกุมรถตู้โดยสาร รถจักรยานยนต์รับจ้าง และรถแท็กซี่ ที่กระทำผิดกฎหมายและบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่เทศกิจของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะบริเวณและช่วงเวลาที่มีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมากได้แก่ ช่วงเช้าระหว่างเวลา 06.00 - 08.30 น. บริเวณดอนเมือง รถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บางนา ช่วงเย็นระหว่างเวลา 16.30 – 21.00 น. บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ดอนเมือง บริเวณห้างสรรพสินค้าย่านราชประสงค์ เช่น ห้างมาบุญครอง, แพลตินั่ม, เซ็นทรัลเวิล์ด และสยามพารากอน

อย่างไรก็ตาม ทางกรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้ขับรถสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้อยู่ในระบบอย่างถูกต้องแล้วต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการให้บริการ และด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และสำหรับผู้ประกอบการ หรือผู้ให้บริการนอกระบบที่เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเช่น การฝ่าฝืนนำรถป้ายดำมาให้บริการประชาชน หรือการจัดตั้งวินรถเถื่อนโดยไม่ได้รับอนุญาต กรมการขนส่งทางบก จะกวดขับจับกุมอย่างจริงจัง และวางมาตรการเฝ้าระวัง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการ

นอกจากนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น โดยสังเกตได้จาก ป้ายทะเบียน ซึ่งหากเป็นรถสาธารณะที่จดทะเบียนถูกต้องจะเป็นป้ายทะเบียนสีเหลือง รถจักรยานยนต์รับจ้างต้องใช้เสื้อวินแบบใหม่ ซึ่งจะแสดงชื่อและรูปภาพของผู้ให้บริการชัดเจน รถตู้โดยสารสาธารณะต้องเดินรถในเส้นทางที่กำหนด ห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินกำหนด ไม่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เป็นต้นเรียกเก็บค่าโดยสารตามอัตราที่กำหนด

อ้างอิงข้อมูลจาก นสพ.แนวหน้า 6 พ.ย.58

พิมพ์ อีเมล

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Chaladsue Banner
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา