Black Ribbon

ครม.ปรับค่าโดยสารวินจยย.

581109 newscar
การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 3 พ.ย.มีมติปรับปรุงอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้บริการจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะไม่ให้ผู้เอาเปรียบผู้โดยสาร และเป็นการกำหนดอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมและเป็นธรรม ดังนี้

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

ผลสำรวจชี้คุณภาพการให้บริการเมล์ไทย ต่ำกว่ารถทัวร์ระหว่างจังหวัด

581109 newsmay
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดผลสำรวจงานวิจัย “การประเมินคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยของระบบรถโดยสารสาธารณะ” พบผู้ใช้บริการรถเมล์ของรถเอกชนร่วมบริการและองค์การขนส่งมวลชน (ขสมก.) กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในช่วงปี 2557-2558 มีจำนวนมากกว่า 3 แสนคนต่อวัน

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

ราคา ณ โรงกลั่นของแก๊สหุงต้ม 1 ถัง เราจ่ายเงินให้ใครบ้าง?

581012 lpg
ราคาแก๊ส ณ โรงกลั่น เป็นราคาต้นทางก่อนที่แก๊สหุงต้มจะส่งมาถึงร้านแก๊สหรือปั๊มแก๊ส จากราคาแก๊สถังละ 335 บาท(เป็นราคาเต็มตามที่รัฐบาลประกาศ แต่ยังไม่รวมค่าบริการอื่นๆของร้านแก๊ส) จะเป็นราคาเนื้อแก๊สจากโรงกลั่น 227 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 68 ของราคาทั้งหมด

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

ราคาแก๊สหุงต้มตามที่รัฐบาลกำหนด 335 บาท?

581013 lpg
ราคาแก๊สหุงต้มที่รัฐบาลกำหนดปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 22.29 บาท คิดในราคาเป็นถังขนาด 15 กิโลกรัม จะตกถังละ 335 บาท เป็นราคาที่กำหนดให้จำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมค่าการตลาด ซึ่งหมายถึงค่าส่ง ค่าบรรจุ ค่าคนงานไว้แล้ว

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

ไฟเขียวสู้คดี “โทลล์เวย์”

580916 tollway
 ครม.ไฟเขียวก.คมนาคม สู้คดีโทลล์เวย์ หลังศาลพิพากษาให้ถอนมติครม. “อาคม” รับเตรียมเอกสารพร้อมยื่นสู้คดีแล้ว“

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Banner Food
Banner Safethaibus
Creditcard
Indy
Inside
Union
จดหมายบอกเลิกสัญญา
Seacc
Banner Ci