Black Ribbon

59banner

ปปง.แนะเหยื่อคดีแคลิฟอร์เนียว้าวยื่นขอรับสิทธิชดใช้ก่อน 17 ม.ค.นี้


california
ปปง.เปิดให้เหยื่อคดีแคลิฟอร์เนียว้าวยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิฯที่ศาลแพ่งก่อน 17 ม.ค.นี้เพื่อให้ได้สิทธิรับการชดใช้

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) แจ้งความคืบหน้าของคดี บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าวเอ็กซ์พีเรียนซ์ ว่า หลังจากประชาชนในฐานะผู้เสียหายได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคดีรายบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ กับพวกนั้น

ขณะนี้พนักงานอัยการได้พิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหาย แทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินตามคดีที่ ฟ.42/2559 และกำหนดวันสืบพยานฝ่ายผู้ร้องและพยานฝ่ายผู้คัดค้านนัดแรกในวันที่ 17 ม.ค.2560 เวลา 09.00 น.

โดยปปง.ได้รับการประสานงานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนว่ายังมีผู้เสียหายในรายคดีดังกล่าวที่ยังไม่ได้ยื่นคุ้มครองสิทธิในชั้นปปง. ดังนั้นหากผู้เสียหายประสงค์จะขอให้ศาลแพ่งพิจารณาคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายสามารถยื่นคุ้มครองสิทธิได้ก่อนวันที่ 17ม.ค.ที่ฝ่ายงานเก็บสำนวนคดีปกครองและฟอกเงินกลุ่มเก็บสำเนาคดีแดงและเอกสาร ชั้น 1 ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษกเขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ทั้งนี้หากผู้เสียหายรายใดที่ต้องการใช้เอกสารที่เคยยื่นไว้กับปปง. เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อคัดค้านต่อศาลแพ่งสามารถขอรับเอกสารได้ที่ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์กองสื่อสารองค์กร สำนักงาน ปปง. ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามสายด่วน ปปง. 1710

 
ภาพประกอบจาก http://news.voicetv.co.th/

ข้อมูลข่าวจาก นสพ.โพสต์ทูเดย์ 12/1/60

พิมพ์อีเมล

Banner Food
Banner Safethaibus
Creditcard
Indy
Inside
Union
จดหมายบอกเลิกสัญญา
Seacc
Banner Ci