‘ปนัดดา’ รับ จะตั้งคณะทำงานศึกษา กม.ผู้บริโภค

590229 news1
เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ตัวแทนเครือข่ายผู้บริโภค จำนวน ๕ คนเข้าหารือกับ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องขอให้สนับสนุนกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

"สาธิต"รับตั้งองค์กรอิสระ คุ้มครองผู้บริโภคปีหน้า

"สาธิต" ระบุปีหน้า "องค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค" คลอดแน่

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา