Black Ribbon

บริการสุขภาพและสาธารณสุข

อัดแก้กฎหมายบัตรทองทำลายหลักการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

FB IMG 1497922913943
ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ชูรางวัล “Red Ribbon - WHO” เป็นตัวอย่างความสำเร็จการมีส่วนร่วมโดยภาคประชาชนในระบบสุขภาพ อัดแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฉบับใหม่ ถูกตัดหลักการนี้ออกตั้งแต่กรรมการยกร่างฯ ไปถึงเนื้อหากฎหมาย มีแต่ตัวแทนผู้ให้บริการเป็นเสียงหลัก แสดงเจตนาแทรกแซงระบบหลักประกันสุขภาพชัดเจน

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

เหตุผลที่คัดค้าน วอล์คเอาท์ ไม่สนับสนุนเวทีการรับฟังความคิดเห็น พร้อมขอให้หยุดกระบวนการทั้งหมด และเริ่มต้นใหม่ให้สมดุล

600618 newsffc

แถลงการณ์กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพภาคกลาง ตะวันตก ตะวันออก และ กทม.

เหตุผลที่คัดค้าน วอล์คเอาท์ ไม่สนับสนุนเวทีการรับฟังความคิดเห็น

พร้อมขอให้หยุดกระบวนการทั้งหมด และเริ่มต้นใหม่ให้สมดุล

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

หมอมงคลเสนอเริ่มพิจารณาแก้กฎหมายบัตรทองใหม่ ทำกระบวนรับฟังให้ดีขึ้น นี่คือเรื่องชีวิต ไม่ใช่เรื่องการเมือง

mongkon docter"ผมเคยเขียนลง fb ขอบคุณลุงตู่ที่สัญญาว่า จะไม่เลิกระบบบัตรทอง และให้ข้อมูลด้วยความเคารพเรื่องความกังวลที่ประชาชนมีต่อการแก้กฎหมายบัตรทองในครั้งนี้ ในสองเรื่องหลักคือ

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Banner Food
Banner Safethaibus
Creditcard
Indy
Inside
Union
จดหมายบอกเลิกสัญญา
Seacc
Banner Ci