Black Ribbon

2017 15mach

บริการสุขภาพและสาธารณสุข

สบส.จ่อออกหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย บังคับตามกม.ให้เอกชนรักษาเจ็บป่วยฉุกเฉิน

581104 medical
เมื่อวันที่ 16 มกราคม นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้านโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ ว่า ขณะนี้พ.ร.บ.สถานพยาบาล (ฉบับที่4) พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้การรักษาฉุกเฉินของสถานพยาบาลด้วย จึงได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) ที่เป็นผู้กำกับดูแลสถานพยาบาลตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2559 พิจารณาในรายละเอียดของพ.ร.บ.ว่าอะไรที่บังคับให้สถานพยาบาลเอกชนต้องดำเนินการ หรือไม่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบาย ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ก่อนนำมาพิจารณาต่อไป

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

สธ.หารือกำหนดสิทธิประโยชน์สุขภาพขั้นพื้นฐานให้เท่าเทียมกัน

6143
ปลัด สธ.ร่วมหารือกำหนดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน มีเป้าหมายลดป่วย ลดตาย ลดเวลาการรอคอยในการส่งต่อ ลดโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยมีการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุข 4 ด้าน ย้ำสิทธิประโยชน์ของบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวเท่าเทียมกับผู้ที่ใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้า

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ยื่นหนังสือถึงนายกฯขอให้ยกเลิกใช้เงิน 60,800 ล้านบาทซื้อประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

590310 news1
เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ซึ่งมีเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรม สุขภาพมาตรฐานเดียวของประชาชนทุกคน ขอให้รัฐบาลยกเลิกการนำเงิน 60,000 ล้านบาท ไปซื้อประกันสุขภาพของข้าราชการและยกเลิกการใช้เงิน 800 ล้านบาท ซื้อประกันอุบัติเหตุ ให้ประชาชน 8 ล้านคนที่ขึ้นทะเบียนคนจน

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Banner Food
Banner Safethaibus
Creditcard
Indy
Inside
Union
จดหมายบอกเลิกสัญญา
Seacc
Banner Ci