Black Ribbon

บริการสุขภาพและสาธารณสุข

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ยื่น 3 เงื่อนไข ก่อนเข้าร่วมเวทีปรึกษาสาธารณะ 21 มิ.ย.แก้กม.บัตรทอง

600620 news5

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.60 เวลา 11.30 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) อาคารสุขภาพแห่งชาติ ตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพและเครือข่ายภาคประชาชนเข้าพบ นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ  เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการตัดสินใจเข้าร่วมเวที Public Consultation ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560ซึ่งเป็นเวทีประชาพิจารณ์ครั้งสุดท้าย ก่อนที่ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ ฉบับใหม่ จะผ่านมติกรรมการยกร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว โดยหลังจากการแลกเปลี่ยนความเห็นภายในห้องประชุม

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

‘สธ.’ ยันแก้ กม.บัตรทอง เพื่อปรับการบริหารให้ ปชช.ได้รับบริการดีขึ้น ปัดยึดอำนาจ

sophon docter

ปลัดสาธารณสุขเผยการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำเพื่อประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด เป็นการแก้ไขเรื่องบริหารจัดการ ไม่ได้แก้เรื่องสิทธิที่ประชาชนจะได้รับ ชี้หากบริหารจัดการดี ประชาชนจะได้รับบริการที่ดีขึ้น

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

เจาะร่าง พ.ร.บ.บัตรทองฉบับใหม่ ทำไมถึงมีเสียงค้าน ?!

d640

ร่าง พ.ร.บ.บัตรทองฉบับใหม่ มีเนื้อหาอย่างไร เหตุใดภาคประชาชนจึงออกมาคัดค้านในการทำประชาพิจารณ์หลายต่อหลายครั้ง มาเจาะลึกร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับนี้

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Banner Food
Banner Safethaibus
Creditcard
Indy
Inside
Union
จดหมายบอกเลิกสัญญา
Seacc
Banner Ci