Black Ribbon

บริการสุขภาพและสาธารณสุข

ผู้ติดเชื้อ HIV หวั่นขาดยาช่วงรอยต่อเปลี่ยนกลไกจัดซื้อ จี้ ‘ปิยะสกล’ ชี้แจงขั้นตอนจัดซื้อยาต้านไวรัสฯ ให้กับทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ

600810 file2ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วประเทศร่วมกันรณรงค์ในเฟสบุ๊ค และสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการโพสต์รูปและติดแฮชแท็ค #แก้กฎหมายให้สปสชซื้อยา เพื่อทวงถามต่อ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.) ถึงความชัดเจนในการดำเนินการจัดซื้อยารวมระดับประเทศ จากการตีความของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ไม่มีอำนาจจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ๗ กลุ่ม กว่า ๑๑๐ รายการ ซึ่งรวมถึงยาต้านไวรัสเอชไอวีด้วย

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เครือข่ายผู้เสียหาย ยื่น 5.6 หมื่นชื่อ หนุนรัฐให้ออกกม.คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากบริการสาธารณสุข

600803 newsffc2
เมื่อวันที่ 6 สค. 60 ที่สำนักปลัด กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ โดยนางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ได้เข้ายื่นรายชื่อ จำนวน 56,000 รายชื่อ ที่ร่วมกันลงชื่อเพื่อสนับสนุน พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากบริการสาธารณสุข พ.ศ... เพื่อเร่งรัดนำร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวเข้าสู่คณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมทั้งช่วยผลักดันให้เป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เพื่อลดปัญหาการฟ้องร้องระหว่างหมอและคนไข้

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ จี้ ‘ปิยะสกล’ กล้าแก้กฎหมายให้ สปสช.จัดซื้อยาร่วม – ต่อรองราคายา เพื่อประโยชน์ประชาชน

600802 newsกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพเสนอให้หมอปิยะสกลผ่าทางตัน ต้องแก้กฎหมายให้ สปสช.ดำเนินการได้ กรณีการจัดซื้อยาร่วมที่ สตง.ชี้ว่าบอร์ดหลักประกันสุขภาพฯ ไม่มีอำนาจดำเนินการ เนื่องจากไม่กำหนดในกฎหมาย แม้ที่ผ่านมา 10 ปีได้ดำเนินการจัดซื้อมาโดยตลอดในกลุ่มยาที่จำเป็น ยาต้านไวรัสเอชไอวี ยาบัญชี จ.2 ในบัญชียาหลักแห่งชาติที่ส่วนใหญ่เป็นยารักษามะเร็ง ยาละลายลิ่มเลือด ตลอดจนยาแก้พิษ วัสดุการแพทย์ เช่น ขดลวดขยายหลอดเลือดหัวใจ น้ำยาล้างไต

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Banner Food
Banner Safethaibus
Creditcard
Indy
Inside
Union
จดหมายบอกเลิกสัญญา
Seacc
Banner Ci