Black Ribbon

แพทยสภาหน้าหงาย “มาร์ค” ไม่เซ็นกฎกระทรวง ยกเว้นยา-เวชภัณฑ์ไม่ปลอดภัย

“สารี” เผย หารือ “อภิสิทธิ์” ยอมรับปากให้ชะลอเซ็นลงนามกฎกระทรวงยกเว้นยาและเวชภัณฑ์ ไม่เป็นสินค้าไม่ปลอดภัย ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายสินค้าไ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จี้สอบประกาศคุม13สมุนไพร

เวลา 14.30 น. วันที่ 16 ก.พ. ที่รัฐสภา เครือข่ายประชาชนด้านการเกษตร อาทิ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เครือข่าวสุขภาพวิถีไทย เครือข่ายหมอชาวบ้าน มูลนิธิราชวิถี มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ เข้ายื่นหนังสือต่อ น.ส.รสนา โตสิตระกูล ส.ว.กทม. ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาตรวจสอบเรื่องทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ขอให้ตรวจสอบประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จากพืช 13 ชนิด เป็นวัตถุอันตราย ชนิดที่ 1 บัญชี ข โดยระบุว่า การขึ้นทะเบียนดังกล่าวกระทบต่อเกษตรกร เนื่องจากพืชทั้ง 13 ชนิด เกษตรกรใช้ประโยชน์เพื่อการกำจัดศัตรูพืชมานาน การดำเนินการของกรมวิชาการเกษตร จะสร้างผลกระทบต่อเกษตรกรและคนในท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย

โดยกลุ่มเครือข่ายฯ ตั้งข้อสังเกตว่าประกาศดังกล่าวมีกระบวนการรวบรัด ทั้งการขอรับรองมติจากคณะกรรมการวัตถุอันตรายก่อนประกาศ ก็เป็นไปโดยมิชอบ และไม่รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรทางสาธารณประโยชน์ที่ทำงานด้านเกษตรยั่งยืน สิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภค การดำเนินจึงอาจปราศจากธรรมาภิบาล จึงตั้งคำถามว่าประกาศดังกล่าวมีเจตนาเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเคมี เกษตร และบริษัทข้ามชาติหรือไม่

วันเดียวกัน นายสมคิด หอมเนตร นักวิชาการอิสระ เปิดเผยว่า ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางในกรณีกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศให้พืชสมุนไพร 13 ชนิด เป็นวัตถุอันตราย ศาลประทับรับคำฟ้องเมื่อวันที่ 16 ก.พ. พร้อมนัดไต่สวนคดีวันที่ 23 ก.พ. โดยมีผู้ถูกฟ้อง 5 คนประกอบด้วย นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รมว.อุตสาหกรรม นายรัชดา สิงคาลวณิช อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรฯ และนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และอธิบดีกรมปศุสัตว์

นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า คงต้องยอมรับการฟ้องดังกล่าว กระทรวงพร้อมชี้แจง เรื่องนี้เป็นข้อเสนอของกรมวิชาการเกษตรที่เสนอมา และหากจะให้ยกเลิก กระทรวงก็พร้อม หากกรมวิชาการเกษตรเสนอมา แต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อเสนอส่งมา

- ข่าวสด  17 ก.พ. 2552

พิมพ์ อีเมล

ผู้บริโภคอัดสธ. เร่งรีบประกาศยกเว้นยา

คคบ. อัด "วิทยา" มัดมือชก ยกเว้นยาไม่เป็นสินค้าไม่ปลอดภัย เตือนอย่าฟังแต่กลุ่มเสียประโยชน์ ชี้ ยืมมือหมอป้องบริษัทยา มั่นใจ "อภิสิทธิ์" ไม่เอาด้วย พร้อมเตรียมเคลื่อนไหวคัดค้านหน้าสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาวันนี้

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Banner Food
Banner Safethaibus
Creditcard
Indy
Inside
Union
จดหมายบอกเลิกสัญญา
Seacc
Banner Ci