Black Ribbon

59banner

กระทุ้ง อภ.ทำซีแอลยารักษาไวรัสตับอักเสบซี

rs.dr .phy .cchiraaphr1
“จิราพร” กระทุ้งองค์การเภสัชกรรม อาศัยช่องมาตรา 46 พ.ร.บ.สิทธิบัตร ทำ CL ภาคเอกชนผลิตยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยกตัวอย่างอินเดียประสบความสำเร็จยารักษามะเร็ง

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

จี้พาณิชย์และสาธารณสุข ทำตามรายงานการเข้าถึงยาของผู้ทรงฯ ยูเอ็น หยุดผูกขาดตลาดยา

591013 health medicine 1
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์และกลุ่มFTA Watch ยื่นข้อเรียกร้องต่อ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงแห่งองค์การสหประชาชาติ หยุดผูกขาดตลาดยาและทำให้ยามีราคาแพง

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

คะน้า - ส้มสายน้ำผึ้ง แชมป์ สารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน หลังไทยแพนเผยสำรวจรอบ 2

591006 news1
ไทยแพนเปิดเผยผลการตรวจสอบสารพิษตกค้างรอบที่ 2 ประจำปี 2559 พบผักผลไม้มีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน 56%(เกินครึ่งของตัวอย่าง)ผักผลไม้จากห้าง และตราQ หนักสุด ส้ม คะน้าครองแชมป์ไม่ปลอดภัย โดยเจอสารพิษต้องห้ามที่ถูกแบนแล้วและไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนปนเปื้อนเกือบ 20% ของตัวอย่างทั้งหมด

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

คอบช.ห่วงผู้บริโภคกินอาหารตีกลับส่งออก หลัง อย.โอนการนำเข้าอาหารให้ ก.เกษตรฯ

20120525 154754คณะอนุกรรมการด้านอาหาร ยา หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ (คอบช.) หวั่น ปชช.เสี่ยงบริโภคอาหารตีกลับด้อยคุณภาพ หลัง อย.โอนภารกิจให้ ก.เกษตรฯ ดูแลอาหารนำเข้า อาจเข้าข่ายลักไก่ ไม่มีกฎหมายรองรับ

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ยื่นคัดค้าน สิทธิบัตรยาไวรัสตับซีเม็ดละ 30,000

590830 newsaids1
ตัวแทนเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทยและมูลนิธิเข้าถึงเอดส์เข้ายื่นคำคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรของยาโซฟอสบูเวียร์ ยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี ที่มีราคาแพงกว่า 2.5 ล้านบาทต่อการรักษาหนึ่งคนในสหรัฐฯ โดยหวังพึ่งกฎหมายสิทธิบัตรปลดล็อคการผูกขาดตลาด เปิดโอกาสให้องค์การเภสัชกรรมและบริษัทยาชื่อสามัญรายอื่นสามารถผลิตยาและขายได้ในราคาที่เป็นธรรม และมียาดังกล่าวอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Banner Food
Banner Safethaibus
Creditcard
Indy
Inside
Union
จดหมายบอกเลิกสัญญา
Seacc
Banner Ci