สธ.จับมือเอกชนสร้างความโปร่งใสจัดซื้อยา

580901 medizineกระทรวงสาธารณสุข จับมือหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน บริษัทผลิตยา ร่วมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และการส่งเสริมการขายที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล Rational Drug use (RDU) ด้วยหลักธรรมาภิบาลระบบยา

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ไทยแพนพบการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักไฮโดรโปนิกส์สูงกว่าผักทั่วไป

0009
ไทยแพนพบการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักไฮโดรโปนิกส์สูงกว่าผักทั่วไป ชี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเฝ้าระวังการตกค้างของไนเตรทอย่างเข้มงวด

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

คอบช.ชวนตอบแบบสอบถาม การพัฒนาการกำกับดูแลโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง

610116 ad
เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อให้เกิดคลังข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไว้ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ และข้อความโฆษณาว่าเกินจริงหรือไม่

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา