องค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน แนะลดราคาแพ็คเกจจานทรูฯ แทนดูฟรี ๓๐ วัน


images tvจากกรณีที่บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ยุติการออกอากาศ ๖ ช่องรายการในเครือ HBO ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ โดยไม่มีการแจ้งให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าก่อน ๓๐ วันนั้น


นายโสภณ หนูรัตน์ เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านสื่อสารและโทรคมนาคม คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) ให้ความเห็นว่า แม้ทางบริษัท ทรูวิชั่นส์ฯ จะเยียวยาลูกค้าด้วยการนำช่องรายการใหม่จำนวน ๗ ช่องมาออกอากาศให้แทนนั้น แต่ช่องรายการดังกล่าวไม่สามารถทดแทนช่องรายการเดิมได้ เพราะคุณภาพเทียบไม่ได้กับช่องเดิม ทางบริษัทฯ จึงควรปรับลดราคาค่าบริการสำหรับทุกแพ็คเกจที่ได้รับผลกระทบแทนการให้สิทธิรับชมฟรี ๓๐ วัน

“ทรูวิชั่นส์ควรยกเว้นค่าบริการสำหรับผู้บริโภค ๓๐ วันนับแต่ช่องใหม่ออกอากาศ เพื่อให้ผู้บริโภคมีเวลาตัดสินใจเลือกว่าจะยังคงใช้บริการอยู่หรือไม่ และเนื่องจากแผนในการเยียวยาลูกค้ายังไม่มีความชัดเจน ผู้บริโภคหลายรายยังสับสนกับการปรับแพ็คเกจ ทางบริษัทฯ จึงควรขยายระยะเวลาในการอัพเกรดแพ็คเกจจาก ๓๐ วันให้เป็น ๙๐ วัน” เลขานุการฯ กล่าว

นายโสภณ กล่าวต่อไปว่า กรณีนี้ หากผู้บริโภคต้องการยกเลิกสัญญาสามารถทำได้ทันที โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า เพราะถือว่าบริษัทฯ เป็นผู้ผิดสัญญา ทำให้ผู้บริโภคเสียสิทธิ รวมถึงควรกำหนดระยะเวลาในการคืนเงินให้กับผู้บริโภคด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า และหากไม่เป็นไปตามสัญญาต้องจ่ายค่าปรับล่าช้าให้กับผู้บริโภคเป็นรายวัน

“ผู้บริโภคควรพิจารณาความต้องการในการรับชมของตัวเองและคนในครอบครัว ว่าต้องการดูรายการรูปแบบใดเป็นหลัก จะได้ปรับเปลี่ยนการใช้บริการได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีก” เลขานุการฯ เสนอแนะ

พิมพ์ อีเมล

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Chaladsue Banner
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา