Black Ribbon

คอบช.ยื่นข้อเสนอต่อการจัดทำร่าง ก.ม.ตาม ม.46 มุ่งพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคตามเจตนารมณ์ในร่าง รธน.

press 27032560
เมื่อวันที่ 27 มี.ค 60 ตัวแทนคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.) ได้เข้าพบและยื่นหนังสือประเด็นข้อเสนอแนะต่อการจัดทำร่างกฎหมาย กับคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายตามมาตรา 46 ของร่างรัฐธรรมนูญ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เครือข่ายภาคประชาสังคม จี้ สนช. ตัดเอกชนเป็นกรรมการสรรหา ใน ร่าง พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า

60021 news
เครือข่ายภาคประชาสังคม จี้ สนช. ตัดเอกชนเป็นกรรมการสรรหา ใน ร่าง พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า ระบุหนุนทุนผูกขาด ผิดเจตนารมณ์แก้กฎหมาย

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Banner Food
Banner Safethaibus
Creditcard
Indy
Inside
Union
จดหมายบอกเลิกสัญญา
Seacc
Banner Ci