Black Ribbon

2017 15mach

เสนอ สปช.เลย หนุนองค์การอิสระ

512347

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเลย นายสุรยุทธ สุระท้าว ตัวแทนเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดเลย และศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดเลย

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

ปชช. ดันบำนาญแห่งชาติ สิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรได้รับ

571105001

ภาคประชาชนกว่า 50 คน ร่วมกันผลักดันให้เกิด พรบ.บำนาญแห่งชาติ เพื่อพลเมืองทุกคนในประเทศ

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Banner Food
Banner Safethaibus
Creditcard
Indy
Inside
Union
จดหมายบอกเลิกสัญญา
Seacc
Banner Ci