ผู้บริโภคร้อยเอ็ด เสนอ สปช. หนุนองค์การอิสระ ลดความเหลื่อมล้ำ

5123491

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ยื่นหนังสือต่อ พล.ท.นคร สุขประเสริฐ ที่งานวันข้าวหอมมะลิโลก

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผู้บริโภคอำนาจเจริญ เสนอ สปช. หนุนองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

วันที่ 28 พฤศจิกายน  2557  เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดอำนาจเจริญ  ยื่นหนังสือต่อนายแพทย์ชัยพร  ทองประเสริฐ  สปช.จังหวัดอำนาจเจริญ  ที่สำนักงาน กกต.จังหวัดอำนาจอำนาจเจริญ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา