มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคฟ้องบ.เดินรถโคราช 5ราย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคฟ้องบ.เดินรถโคราช 5ราย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ยื่นฟ้องบริษัทเดินรถโดยสารสาธารณะสายโคราช เรียกร้องค่าชดเชยให้ผู้เสียหาย 5 ราย จำนวน 14 ล้าน จากกรณีอุบัติเหตุ 7 มี.ค.... Read more
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคฟ้องบ.เดินรถโคราช 5ราย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคฟ้องบ.เดินรถโคราช 5ราย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ยื่นฟ้องบริษัทเดินรถโดยสารสาธารณะสายโคราช เรียกร้องค่าชดเชยให้ผู้เสียหาย 5 ราย จำนวน 14 ล้าน จากกรณีอุบัติเหตุ 7 มี.ค.... Read more
ราชสีมาทัวร์-บขส. ไม่จ่ายค่าเสียหายผู้โดยสาร ราชสีมาทัวร์-บขส. ไม่จ่ายค่าเสียหายผู้โดยสาร ราชสีมาทัวร์ และ บขส. เล่นบทติ๊ดชึ่ง ไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เกี่ยว ปฏิเสธความรับผิดชอบที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ประสบภัยที่ฟ้องเรียกค่าเสียหาย... Read more
จ.ตราด รณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัย จ.ตราด รณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัย จ.ตราด สำรวจพบ อ.คลองใหญ่ คาดเข็มขัดนิรภัยมากที่สุดร้อยละ 57.53 เร่งประชาสัมพันธ์ให้คนสนใจความปลอดภัย Read more
กลุ่มประชาชน เตรียมเร่งผลักดันให้รัฐบาลยกเลิกกฎหมายผู้ประสบภัยจากรถ กลุ่มประชาชน เตรียมเร่งผลักดันให้รัฐบาลยกเลิกกฎหมายผู้ประสบภัยจากรถ เร่งผลักดันให้รัฐบาลยกเลิกกฎหมายผู้ประสบภัยจากรถ Read more
กลุ่มประชาชน เตรียมเร่งผลักดันให้รัฐบาลยกเลิกกฎหมายผู้ประสบภัยจากรถ กลุ่มประชาชน เตรียมเร่งผลักดันให้รัฐบาลยกเลิกกฎหมายผู้ประสบภัยจากรถ เร่งผลักดันให้รัฐบาลยกเลิกกฎหมายผู้ประสบภัยจากรถ Read more
จี้เลิกกม.ผู้ประสบภัยรถยนต์ จี้เลิกกม.ผู้ประสบภัยรถยนต์ นักวิชาการ-ประชาชนล่าหมื่นชื่อยกเลิกกม.ผู้ประสบภัยทางรถยนต์ Read more
จี้เลิกกม.ผู้ประสบภัยรถยนต์ จี้เลิกกม.ผู้ประสบภัยรถยนต์ นักวิชาการ-ประชาชนล่าหมื่นชื่อยกเลิกกม.ผู้ประสบภัยทางรถยนต์ Read more
ใครได้ใครเสีย ปฏิรูป พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถ ใครได้ใครเสีย ปฏิรูป พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถ   ปัญหาการใช้สิทธิจาก พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถภายใต้ระบบการประกันภัยรถภาคบังคับ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 253... Read more
 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเผยผลสำรวจรถโดยสาร ป.1 ภาคเหนือ-อีสาน ยอดแย่มากกว่ายอดเยี่ยม มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเผยผลสำรวจรถโดยสาร ป.1 ภาคเหนือ-อีสาน ยอดแย่มากกว่ายอดเยี่ยม    มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเปิดเผยผลการสำรวจรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดยอดเยี่ยม ยอดแย่ วอนผู้ให้บริการใส่ใจด้านคว... Read more
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค นำ1หมื่นชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.สินไหมฯเข้าสภา มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค นำ1หมื่นชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.สินไหมฯเข้าสภา มูลนิธิเพื่อผู้ บริโภคฯ กับเครือข่าย ยื่น1หมื่นรายชื่อเสนอร่างพ.ร.บ.สินไหมทดแทนผู้ประสบภัย ต่อสภาฯ ชี้ฉบับปัจจุบันผู้ประสบภัยเสียเปรียบ   Read more
องค์กรผู้บริโภคผนึกกำลังเรียกร้องสิทธิความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ องค์กรผู้บริโภคผนึกกำลังเรียกร้องสิทธิความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคระดมข้อเสนอนโยบายความปลอดภัยและมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ 3 ประเด็นหลักต่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง หวังมีส่วนร่วมกำกับคุณภาพบ... Read more

สิทธิผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแนะวิธีการเลือกเช่ารถรับจ้างอย่างไรให้ปลอดภัย

จากผลการดำเนินการของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่ผ่านมา ๒ ปี ต่อประเด็นสิทธิผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและการเยียวยาความเสียหายพบว่า มีคดีอุบัติเหตุรถโดยสารไม่ประจำทางหรือรถโดยสารแบบเช่าเหมาคันซึ่งส่วนใหญ่ใช้เพื่อการทัศนาจร เพื่อรถรับส่งพนักงาน  ยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย จำนวน ๔๙ คดี จาก ๑๒๔ คดี คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๒  ร้อยละ ๓๓.๔๘

บทความ อื่นๆ ...

LogoTitle

ติดตามชม TV online สื่อทางเลือกใหม่
"2.4 ทีวีผู้บริโภค"
ป้ายโฆษณา
 
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เลขที่ 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-2248-3734-7 โทรสาร 0-2248-3733
มูลนิธิ ฯ อนุญาตให้นำข้อมูลบนเวบไซท์ไปเผยแพร่ต่อเพื่อความรู้ของประชาชน แต่ไม่อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า