เบิกค่าทำฟันปลอม จากประกันสังคมได้..จริงเหรอ ?

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
Addthis
ค่าทำฟันปลอมใช้สิทธิประกันสังคมเบิกได้จริงๆ
คุยเรื่องฟันกับผู้บริโภค
Atingle

ทุกท่านคงพอทราบกันบ้างแล้วนะคะว่า ผู้มีสิทธิประกันสังคมสามารถเบิกค่ารักษาฟันจากสำนักงานประกันสังคมได้
โดยเบิกได้ใบเสร็จละ 250 บาท จำนวน 2 ครั้งต่อปี ปีละไม่เกิน 500 บาท แบ่งตามประเภทการรักษาฟันดังนี้คือ การอุดฟัน การขูดหินปูนและการถอนฟัน

แปลความว่าใบเสร็จ 1 ใบที่แสดงข้อมูลการจ่ายเงินค่ารักษาฟันโดยการอุดฟัน ขูดหินปูนหรือถอนฟัน ไม่ว่าจะระบุเงินที่จ่ายไปจริงมูลค่าเท่าใด ท่านจะมีสิทธิเบิกค่ารักษาฟันจากสำนักงานประกันสังคมได้ 250 บาทเท่านั้น แต่สามารถใช้สิทธินี้ได้ปีละ 2 ครั้ง (รวม 500 บาท) โดยผู้ประกันตนสามารถไปรับการรักษาทันตกรรมในสถานพยาบาลที่ระบุบนหน้าบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ที่สำนักงานประกันสังคมออกให้หรือจะไปรับการรักษาจากคลินิกทันตกรรมใกล้บ้านได้อีกทางหนึ่ง

กรณีตัวอย่างการใช้สิทธิประกันสังคม
สมมุติว่า ถอนฟัน 1 ซี่ จากคลินิกทันตกรรมเอกชน ราคา 400 บาท เราก็สำรองจ่ายเงินตนเองไปก่อน 400 บาท แล้วนำหลักฐานใบเสร็จรับเงิน แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรมและสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ไปเบิกเงินทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมได้ 250 บาท นับเป็นการใช้สิทธิครั้งที่ 1

ต่อมาต้องการอุดฟันอีก 1 ซี่ จากคลินิกทันตกรรมเอกชน สมมุติราคา 800 บาท ก็สำรองจ่ายก่อนแล้วนำหลักฐานมาเบิกเงินคืนได้ 250 บาท เป็นการใช้สิทธิครั้งที่ 2
เบิกเงินคืนรวมแล้วได้ 500 บาทต่อปี ตามสิทธิประกันสังคม

เอกสารประกอบการยืนขอรับเงินคืน
1) ใบเสร็จรับเงิน ออกให้โดยสถานพยาบาลที่ไปรับบริการทันตกรรม

2) แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม สามารถขอรับได้จากสำนักงานประกันสังคม หรือ ที่ทำงาน หรือ Download จาก http://www.sso.go.th แต่ส่วนใหญ่ทางคลินิกทันตกรรมจะมีแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม เตรียมไว้ให้ผู้มารับบริการทันตกรรมแล้วล่ะค่ะ เพราะทันตแพทย์ผู้ทำการรักษาต้องกรอกข้อมูลใบรับรองแพทย์ เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ท. xxxx) และแสดงรายละเอียดของซี่ฟันและระบุประเภทการรับการรักษาตามความเป็นจริง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรมนี้อยู่แล้ว

3) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขบัญชี (ที่จะรับโอนเงินทดแทนเข้าบัญชี)

เมื่อได้หลักฐาน ใบเสร็จรับเงินและแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม จากคลินิกทันตกรรมแล้ว คนไข้ที่ต้องการใช้สิทธิเบิกก็ต้องกรอกข้อมูลในส่วนของผู้ประกันตนให้เรียบร้อยนะคะ โดยในส่วนนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการหรือที่ทำงานของผู้ประกันตนด้วยค่ะ แต่ถ้าไม่ทราบก็จำเป็นต้องกลับไปถามข้อมูลจากที่ทำงานให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงนำหลักฐานทั้งหมดไปเบิกเงินคืนด้วยตนเองจากสำนักงานประกันสังคมหรือมอบอำนาจให้ที่ทำงานดำเนินการตั้งเบิกจากสำนักงานประกันสังคมให้แทนก็ย่อมได้เงินคืนเหมือนกันค่ะ

อาจงงว่าทำไมต้องเอาสมุดบัญชีเงินออมไปด้วย ก็เพราะในระยะหลังเสียงลือเสียงเล่าอ้างจากคนไข้ลอยเข้ามาหนาหูว่า เดี๋ยวนี้ประกันสังคมเขาไม่ได้คืนเงินให้สดๆ เลยเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะ เขาจะโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์แทน อืม…ไม่เป็นไร เราก็เตรียมหลักฐาน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขบัญชีไปด้วย ที่ผ่านมาเห็นบางคนก็ยังได้รับเงินสดทันทีอยู่ แต่บางคนก็ต้องรับผ่านบัญชีธนาคารค่ะ เตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆไปให้พร้อมดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลา

ผู้ประกันตนสามารถเบิกเงินคืนกับสำนักงานประกันสังคมภายใน 1 ปีนับจากวันที่ระบุในใบเสร็จ หากเกินนี้ก็หมดเวลาเบิก อย่าเผลอลืมนะคะ

แล้วฟันปลอมล่ะ เบิกได้ไหม ทำไมไม่บอกซะทีล่ะ..หา..
ติดตามได้ใน ฉลาดซื้อฉบับที่ 98 
สมัครสมาชิกได้ที่ http://smbuyer.consumerthai.org 
และร่วมสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคด้วยการสมัครสมาชิกวารสารฉลาดซื้อค่ะ


  Call 02-248-3737

:: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค อนุญาตให้นำข้อมูลและเนื้อหาบนเว็บไซต์ไปเผยแพร่ต่อเพื่อความรู้ของประชาชน แต่ไม่อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าทุกกรณี  ::
พบปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ หรือ ต้องการแนะนำ-ติชม โปรดส่งอีเมล์มาที่ : webinfo@consumerthai.org