ระวัง! “แชมพู-ครีมนวด” เสื่อมสภาพ เชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลตรวจวิเคราะห์ “แชมพู-ครีมนวดผม-ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม” ผิดมาตรฐาน พบปนเปื้อนแบคทีเรียและจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค 30 ตัวอย่าง จาก 119 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 25 ระบุหากใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจทำให้ติดเชื้อและผิวหนังอักเสบได้แนะก่อนซื้อควรสังเกตฉลากภาษาไทยที่มีข้อความตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน

 นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ใช้ทำความสะอาดหรือบำรุงเส้นผม ประเภทแชมพู ครีมนวดผมผลิตภัณฑ์โลชั่นและซีรัมบำรุงเส้นผมโดยทั่วไปมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักถึงร้อยละ 70-80 และมีส่วนประกอบอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น แชมพูจะมีสารชำระล้างถึงร้อยละ 12-25 สำหรับครีมนวดผม โลชั่น ซีรัมบำรุงเส้นผมจะมีส่วนประกอบพื้นฐานคล้ายคลึงกับแชมพู แต่ครีมนวดผมโลชั่น และซีรัมบำรุงผมจะไม่มีสารชำระล้างในปริมาณมากแต่มีสารอื่นเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นและอ่อนนุ่มให้กับเส้นผมทำให้หวีง่ายหรือมีน้ำมันที่ใช้หล่อลื่นเส้นผม เป็นต้น
       
       นพ.จักรธรรม กล่าวต่อว่า การที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักหรือมีปริมาณ water activity (aw) สูงทำให้จุลินทรีย์สามารถเจริญได้ดี และผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีการบรรจุในภาชนะที่มีปริมาณมากจึงมีความเสี่ยงสูงที่ทำให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนระหว่างการใช้งานได้ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2548 ได้กำหนดให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมีจำนวนแบคทีเรียยีสต์และราที่เจริญโดยใช้อากาศ ต้องน้อยกว่า 1,000 โคโลนี/กรัม หรือ500โคโลนี/กรัม กรณีที่เป็นเครื่องสำอางสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีและต้องไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค ได้แก่ Pseudomdnas aeruginosa ,Staphylococcus aureus , Candida albicansและกรณีที่เป็นเครื่องสำอางผสมสมุนไพรจะต้องไม่พบ Clostridium spp.
       
       อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวอีกว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคซึ่งได้มีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจำนวน 119 ตัวอย่าง พบว่ามีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ไม่ได้มาตรฐานจำนวน 30 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 25จำแนกเป็นแชมพูจำนวน17 ตัวอย่าง จาก 74 ตัวอย่าง ครีมนวดผมจำนวน 8 ตัวอย่างจาก 22 ตัวอย่าง และผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม 5 ตัวอย่าง จาก 23 ตัวอย่าง ทั้งนี้ เนื่องจากมีปริมาณการปนเปื้อนของแบคทีเรีย ยีสต์และราสูงเกินกำหนด คืออยู่ในช่วง 1,200 ถึง 63,000,000 โคโลนีต่อกรัมในจำนวนนี้ยังพบการปนเปื้อนร่วมของ Pseudomonas aeruginosa ในแชมพูและผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมชนิดละ 1 ตัวอย่าง Clostridium perfringens ในผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม 1 ตัวอย่าง
       
       นางหรรษา ไชยวานิช ผู้อำนวยการสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายกล่าวเพิ่มเติมว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อนแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าว จะทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพเร็ว เช่นมีลักษณะเหลวผิดปกติ สีเปลี่ยน มีกลิ่นเหม็น ฯลฯ หากนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้อาจทำให้เชื้อจุลินทรีย์เข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนังที่อักเสบเป็นสิว แผล ซึ่งทำให้ผู้บริโภคเกิดการติดเชื้อได้ ทั้งนี้หน่วยงานราชการได้เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ แต่เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ควรเลือกซื้อเครื่องสำอางที่มีฉลากภาษาไทยและมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อและประเภทสารที่ใช้เป็นส่วนผสม วิธีใช้ ชื่อและสถานที่ตั้งผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าครั้งที่ผลิต เดือนปีที่ผลิต ปริมาณสุทธิ และควรซื้อจากร้านค้าที่เชื่อถือได้มีหลักแหล่งแน่นอน รวมทั้งมีหลักฐานการซื้อขายที่ระบุที่ตั้งผู้ขายอย่างชัดเจน


โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 27 พฤษภาคม 2553 12:18 น.

พิมพ์ อีเมล

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Chaladsue Banner
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา