คุณคิดอย่างไรกับการขึ้นราคาก๊าซ NGV ก๊าซ LPG

User Rating: / 5
แย่ดีที่สุด 
Addthis

คณะรัฐมนตรี รัฐบาลยิ่งลักษณ์  ชินวัตร มีมติเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2554 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ให้ทยอยปรับขึ้นราคาขายปลีกก๊าซ NGV และ LPG สำหรับภาคขนส่ง เริ่ม 16 มกราคม 2555 นี้

 

ก๊าซ

ราคาที่ปรับ

ระยะเวลา

NGV

เดือนละ 50 สตางค์/กิโลกรัม

16 มกราคม 2555  - ธันวาคม 2555

LPG

ก่อน เดือนละ 75 สตางค์/กิโลกรัม
(41 สตางค์/ลิตร)

16 มกราคม 2555 เป็นต้นไป จนไปสู่ต้นทุนโรงกลั่นน้ำมัน

ผลกระทบจากการปรับราคาถึงสิ้นปี 55
NGV ราคาจะสูงขึ้น 70%  และ LPG ราคาจะสูงขึ้น 44% จากราคาปัจจุบัน

ก๊าซ

ราคาปัจจุบัน

ราคาที่สิ้นปี 2555

จ่ายเพิ่มขึ้น

NGV

8.50 บาท/กิโลกรัม

14.50 บาท/กิโลกรัม

6 บาท/กิโลกรัม (70%)

LPG

11.14 บาท/ลิตร

16.06 บาท/ลิตร

4.92 บาท/ลิตร (44%)

ผู้ใช้รถยนต์ NGV และ LPG มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

ปริมาณก๊าซที่ได้

ค่าใช้จ่ายปัจจุบัน

ค่าใช้จ่ายที่สิ้นปี 2555

เพิ่มขึ้น

ราว 40 กิโลกรัม

จ่าย 340 บาท

580 บาท

140 บาท

ราว 45 ลิตร

จ่าย 500 บาท

720 บาท

220 บาท

มาตรการช่วยเหลือของรัฐ

ก๊าซ

มาตราการช่วยเหลือ

กลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือ

กลุ่มที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ

NGV

กระทรวงพลังงาน มอบหมายให้ ปตท. ดำเนินโครงการบัตรเครดิตพลังงาน NGV  ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รถแท็กซี่   รถสามล้อ และ รถตู้ร่วม ขสมก. NGV เฉพาะในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 65,500 คัน

รถโดยสารต่างจังหวัดทั้งหมด รถบรรทุกขนส่ง และรถยนต์ส่วนบุคคลทั้งหมด

LPG

รัฐบาลให้เงินสนับสนุนเปลี่ยนอุปกรณ์ไปใช้ก๊าซ NGV แทน

เฉพาะกลุ่มรถแท๊กซี่

รถยนต์ส่วนบุคคลรถบรรทุกขนส่งทั้งหมด

 

ปตท.แจงขึ้นราคา NGV อ้างปัจจุบันขายต่ำกว่าทุนมาก

อีเมล พิมพ์ PDF
นาย ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. ยืนยันว่า จำเป็นต้องปรับขึ้นราคาก๊าซ NGV ตามแผน เนื่องจากราคา 8 บาท 20 สตางค์ต่อกิโลกรัม ต่ำกว่าทุนมาก โดยราคากลางที่สถาบันปิโตรเลียมศึกษาไว้ อยู่ที่ 15 บาทต่อกิโลกรัม

ขณะที่มีรถใหม่ใช้เชื้อเพลิง NGV เพิ่มขึ้นถึงวันละ 300 คัน และมาแย่งการเติมก๊าซจากรถบรรทุกและรถขนส่ง หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ จะทำให้ก๊าซ NGV ขาดแคลน และ ปตท.ต้องอุดหนุนราคาก๊าซเพิ่มขึ้น จากที่ขาดทุนสะสม 40,000 ล้านบาท ในช่วง 9 ปี

ส่วนกรณีที่ น.ส.รสนา โตสิตระกูล ส.ว.กรุงเทพฯ นำราคาก๊าซของสหรัฐฯ มาอ้างอิงว่าถูกกว่า ปตท.นั้น นายไพรินทร์ กล่าวว่า ไม่สามารถอ้างอิงได้ เนื่องจากไม่ใช่แหล่งเดียวกันกับที่ ปตท.นำเข้า และเป็นราคาที่รัฐบาลสหรัฐฯ อุดหนุน
คุณคิดเห็นอย่างไร ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ค่ะ