เสนอ สปช.เลย หนุนองค์การอิสระ

512347

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเลย นายสุรยุทธ สุระท้าว ตัวแทนเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดเลย และศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดเลย

ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค และเรื่องรัฐธรรมนูญใหม่ต้องสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพและรายได้เมื่อสูงวัย สำหรับทุกคน ต่อนายปรีชา บุตรศรี สมาชิกสภาปฏิรูปจังหวัดเลย เพื่อนำไปพิจารณาและเสนอต่อที่สภาปฏิรูปในระดับประเทศต่อไป

พิมพ์ อีเมล

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Chaladsue Banner
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา