ชมรมหนี้บัตรเครดิต

ออมสิน รับรีไฟแนนซ์หนี้นอกระบบ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Greeny   
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2009 เวลา 12:18
แบงก์ออมสินรับรีไฟแนนซ์หนี้ 2 แสนบาท/รายคิดดอกเบี้ย 0.5% ต่อเดือน
วานนี้ (19 ต.ค.2552) นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้เตรียมความพร้อมในโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ โดยเบื้องต้นกำหนดให้กู้เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้นอกระบบ รายละไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อเดือน(6% ต่อปี) ระยะเวลาชำระคืนหนี้ไม่เกิน 5 ปี ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้และรายได้ของผู้กู้

 

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ


ทั้งนี้ โครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบคาดว่าจะสามารถเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ภายในสิ้นปีนี้ โดยขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดแยกหนี้และแนวทางช่วยเหลือ โดยเห็นว่าหนี้นอกระบบที่ทางการควรจะเข้าไปช่วยเหลือ ควรจะเป็นหนี้ที่เกิดจากการทำมาหากิน ไม่ใช่หนี้จากการพนันหรืออบายมุข

นอกจากนี้ ธนาคารจะเสนอขอกระทรวงการคลังจัดแยกการให้กู้เพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นบัญชีตามนโยบายของรัฐ (PSA) เนื่องจากการรีไฟแนนซ์หนี้นอกระบบครั้งนี้ ถือว่าเป็นหนี้ที่มีความเสี่ยงมากกว่าโครงการธนาคารประชาชน ซึ่งธนาคารจะใกล้ชิดลูกค้ามากกว่า นอกจากนี้ ที่ผ่านมาธนาคารก็ไม่เคยขอกระทรวงการคลังในการเพิ่มทุนให้เหมือนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐแห่งอื่นๆ

"โครงการนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ต่อยอดจากการแก้หนี้นอกระบบช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา...เห็นว่าต้องมีคนกลางมาช่วยเจรจาประนอมหนี้ตามกระบวนการให้เกิดความชัดเจน หากเป็นหนี้พนันจะให้แก้หนี้นอกระบบให้ก็ควรต้องมีคนมารับผิดชอบหนี้ด้วย"นายเลอศักดิ์ กล่าว

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวอีกว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)ในวันที่ 21 ต.ค.นี้ เชื่อว่า น่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับ 1.25% ต่อไป เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อไม่ได้มีแรงกดดันมากนัก

ส่วนอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ที่มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเล็กน้อยเพื่อดึงสภาพคล่องในระบบ เนื่องจากมองว่าในอนาคตสภาพคล่องจะลดลงจากการเร่งปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินที่มีเพิ่มมากขึ้น

...................................................................................

ขอบคุณข่าวจาก นสพ. โพสต์ทูเดย์ วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552
http://www.posttoday.com/breakingnews.php?id=72285

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ข่าวที่เกี่ยวกับเงินกู้ ธ.ออมสิน

ออมสินเปิดช่อง Fast Track “สินเชื่อเพื่อไทยเข้มแข็ง”

ธนาคารออมสินขอเชิญประชาชนผู้สนใจ ติดต่อใช้บริการ “สินเชื่อเพื่อไทยเข้มแข็ง” ผ่านช่องทางเร่งด่วน หรือ Fast Track ตามนโยบายรัฐบาลผ่านเครือข่ายและสาขาธนาคารออมสินกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2552 โดยธนาคารออมสินได้เตรียมวงเงินปล่อยกู้ไว้ถึง 10,000 ล้านบาท ผ่านสินเชื่อ 2 ประเภท คือ สินเชื่อธนาคารประชาชน ที่ให้วงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาท แต่หากกู้เงินไม่เกิน 30,000 บาท ธนาคารฯ คิดอัตราดอกเบี้ยเดือนละ 50 สตางค์ และวงเงินกู้เกิน 30,000 บาท จนถึง 100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยเดือนละ 75 สตางค์ ผ่อนชำระรายเดือนไม่เกิน 5 ปี กรอกแบบฟอร์มยื่นกู้เพียง 2 หน้า ใช้ผู้ค้ำประกันเพียง 1 คน ทั้งนี้ ธนาคารฯ จะดำเนินการอนุมัติสินเชื่อภายใน 3 วันทำการ

สินเชื่ออีกประเภท คือ สินเชื่อธุรกิจห้องแถว สำหรับนำไปเป็นทุนหมุนเวียนหรือลงทุนประกอบกิจการร้านค้าที่อยู่ในอาคารพาณิชย์-ห้องแถว ธนาคารฯ ให้วงเงินกู้ 100,000-500,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดี หรือ MLR (ปัจจุบันอยู่ที่ 5.85% ต่อปี) ผ่อนชำระไม่เกิน 10 ปี กรอกเอกสารยื่นกู้เพียง 2 หน้า สามารถทราบผลการอนุมัติภายใน 7-10 วันทำการ โดยวงเงินกู้เกิน 100,000 บาท ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน หากวงเงินกู้เกินมูลค่าหลักทรัพย์ฯ จะมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้ามาค้ำประกันส่วนที่เกินให้

 

ที่มา
http://business.yutcareyou.com/index.php?option=com_content&task=view&id=491&Itemid=57
http://media.thaigov.go.th/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=471&directory=1815&contents=35460

 

เพิ่มเติม

สินเชื่อโครงการเพื่อประชาชน (ขึ้นอยู่การพิจารณา) ธนาคารร่วมกับรัฐบาล
วงเงินกู้ ไม่เกิน 100,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 0.75% ต่อเดือน ชำระไม่เกิน 5 ปี
ยื่นเอกสารที่ธนาคารออมสินสาขาใกล้ที่ทำงาน...เท่านั้น
 
เอกสารผู้กู้ที่ต้องยื่น
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. หนังสือรับรองเงินเดือน
5. statement ย้อนหลัง 6 เดือน
6. ใบแจ้งหนี้่ของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
 
ผู้ค้ำประกัน
1. กรณีผู้ค้ำประกันเงินเดือนไม่เกิน 7,000.00 บาท ต้องใช้ 2 คน
2. กรณีผู้ค้ำประกันเงินเดือนเกิน 15,000.00 บาท ใช้ 1 คน
 
เอกสารของผู้ค้ำประกัน
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน (ผู้ค้ำต้องมีอายุงานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป)
4. statement ย้อนหลัง 6 เดือน.
 
** หากผู้ค้ำประกันสมรสแล้ว ต้องมีเอกสารคู่สมรส ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนสมรส
 
ทราบผลภายใน 5 วันทำการ เมื่ออนุมัติแล้ว ถึงจะให้ผู้ค้ำไปเซ็นต์เอกสารที่ธนาคาร
 
(ควรติดต่อ-สอบถามกับธนาคารออมสินโดยตรง เพื่อความถูกต้อง)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2009 เวลา 15:17
 

ร่วมสนับสนุนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค


หนังสือในเครือฉลาดซื้อ
You are here  : หน้าหลัก