ชมรมหนี้บัตรเครดิต

8 แบงค์รัฐตั้ง ชมรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Greeny   
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2009 เวลา 08:35
8 ธนาคารรัฐล้อมคอกหนี้เน่า
ตั้งชมรมแลกเปลี่ยนข้อมูลบริหารความเสี่ยง-อัตราดอกเบี้ย-ปล่อยกู้ไม่ซ้ำซ้อนกัน
 
นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รมช.คลัง เปิดเผยภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงจัดตั้งชมรมบริหารความเสี่ยงสถาบันการเงินเฉพาะกิจระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 8 แห่งว่า การรวมกลุ่มตั้งชมรมจะเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินของรัฐมากขึ้น เพื่อหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงร่วมกันจากการปล่อยสินเชื่อตามแผนงานของธนาคาร และการปล่อยสินเชื่อตามนโยบายรัฐที่อาจจะเกิดปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ได้ในอนาคต
ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์

รมช.คลัง กล่าวว่า การจัดตั้งชมรมบริหารความเสี่ยงสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้แนวทางการปฏิบัติไว้ 3 แนวทาง ได้แก่

1.การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในกระบวนการทำงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.ความเสี่ยงด้านเครดิตจากการให้สินเชื่อ พิจารณาความเสี่ยงด้านการตลาด และ

3.การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน

นายประดิษฐ์ กล่าวอีกว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) อยู่ระหว่างร่างระเบียบแนวทางการจัดตั้งชมรมดังกล่าว เพื่อให้มีวัตถุประสงค์ดำเนินการที่ชัดเจนร่วมกัน โดยในขั้นต่อไปภายหลังจัดตั้งชมรมเรียบร้อย ในแต่ละสถาบันการเงินจะมีการจัดตั้งสมาคมขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง เพื่อประสานงานและหารือถึงแนวนโยบายร่วมกัน เช่น แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ที่ปัจจุบันแต่ละแห่งต่างคนต่างปรับขึ้น ก็จะต้องมีความสอดคล้องใกล้เคียงกันมากขึ้น การช่วงชิงฐานลูกค้าที่ซ้ำซ้อน ก็จะมีการแบ่งหน้าที่ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการทำบัตรเครดิตร่วมกันระหว่างสถาบัน

สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 8 แห่ง ได้แก่

ธนาคารออมสิน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)

........................................................................

ขอบคุณข่าวจาก นสพ.โพสต์ทูเดย์ วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552

http://www.posttoday.com/finance.php?id=72368

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2009 เวลา 13:03
 

ร่วมสนับสนุนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค


หนังสือในเครือฉลาดซื้อ
You are here  : หน้าหลัก