banner page60

ข่าว/บทความรถโดยสาร

ขนส่งบุรีรัมย์สำรวจรถรับ-ส่งนักเรียน พบยังมีผิดระเบียบ

600519 newsbus

ออกตรวจสอบรถตู้วิ่งรับ-ส่งนักเรียนตามโรงเรียนชื่อดังหลายแห่งในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ของเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 16 พ.ค.60 เพื่อจัดระเบียนรถตู้รับ-ส่งนักเรียนช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ ตามนโยบายกรมการขนส่งทางบกและรัฐบาล หวังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้แก่บุตรหลาน

จากการสุ่มตรวจรถตู้รับส่งนักเรียนพบหลายคันไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งไม่มีใบอนุญาตรับส่งนักเรียน, อุปกรณ์ส่วนควบ หรืออุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เช่น ไฟกะพริบหน้าหลัง ค้อนทุบกระจก ถังดับเพลิง ติดตั้งไม่ครบหรือชำรุดใช้การไมได้ ทั้งมีการดัดแปลงสภาพเบาะที่นั่งที่เสี่ยงอันตรายด้วย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตักเตือนพร้อมออกใบสั่งให้เจ้าของหรือคนขับไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องจำนวน 17 คัน โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

หากเจ้าของรถรายใดยังเพิกเฉยหรือฝ่าฝืน ไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถูกดำเนินการเอาผิดตามกฎหมาย เปรียบเทียบตั้งแต่ 2,000 บาท หรือปรับขั้นสูงสุดถึง 5,000 บาท แต่หากพบกระทำผิดซ้ำก็อาจจะถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป จากข้อมูลพบว่าทั้งจังหวัดมีรถตู้รับส่งนักเรียนที่ขึ้นทะเบียนไว้มากกว่า 2,000 คัน

จากการตรวจสอบรถตู้ที่มีมาวิ่งรับส่งนักเรียนนั้น หลายคันที่ผิดระเบียบการวิ่งรับส่งนักเรียน เช่น เจ้าของรถตู้ไม่ไปยื่นขออนุญาตการวิ่งรับส่งนักเรียนจากสำนักงานขนส่งจังหวัด ไม่ติดป้ายหรือไฟสัญญาณที่บ่งบอกว่าเป็นรถรับส่งนักเรียนอย่างชัดเจน ชำรุด และมีการดัดแปลงสภาพที่เสี่ยงอันตรายในการสัญจร

ข้อมูลจาก  โดย MGR Online

พิมพ์ อีเมล

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Chaladsue Banner
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา